Авлигын эсрэг сургалтад 435 иргэн, албан тушаалтныг хамруулав

A- A A+
Авлигын эсрэг сургалтад 435 иргэн, албан тушаалтныг хамруулав

Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтэс нь 2024 оны 6 дугаар сарын 24-27-ны өдрүүдэд авлигын шалтгаан, нөхцөлийг арилгах чиглэлээр “Өргөө” амаржих газарт ажиллах явцад илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгуулах, буруутай албан тушаалтанд хариуцлага тооцуулах асуудлаар 10 зүйл бүхий Зөвлөмж боловсруулж, Увс аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын авлигын эрсдэлийг бууруулах төлөвлөгөө болон Соёлын сайдад хүргүүлсэн зөвлөмжийн хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийв.

Авлигын эсрэг сургалтад 435 иргэн, албан тушаалтныг хамруулж зохион байгуулсан байна.