card

Сургалтын слайд, танилцуулга

Боловсролын салбарын албан тушаалтнуудад авлигын эсрэг цахим сургалт зохион байгуулав

Боловсролын салбарын албан тушаалтнуудад авлигын эсрэг цахим сургалт зохион байгуулав

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 4.1.1.10.3-т “Авлигын эсрэг сургалт, давтан сургалтыг зохион байгуулах” зорилтын хүрээнд авлигын эсрэг хууль тогтоомж, авлига, ашиг сонирхлын зөрчил, авлигын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалтыг Авлигатай тэмцэх газраас тогтмол зохион байгуулж байна.   

Дэлгэрэнгүй
УИХ-ын гишүүд авлигын эсрэг сургалтад хамрагдав

УИХ-ын гишүүд авлигын эсрэг сургалтад хамрагдав

Авлигатай тэмцэх газраас УИХ-ын Тамгын газартай хамтран УИХ-ын гишүүд, УИХ-ын Тамгын газар, УИХ-ын гишүүний зөвлөх, туслахуудад авлигын эсрэг  цахим сургалтыг 2021 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдөр зохион байгууллаа. 

Дэлгэрэнгүй
Хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргагчдад цахим сургалт зохион байгуулав

Хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргагчдад цахим сургалт зохион байгуулав

Авлигатай тэмцэх газраас “Ашиг сонирхлын зөрчил, анхаарах асуудал”, “Хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргахад анхаарах зарим асуудал” сэдвээр 2021 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдөр цахим сургалт зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Шүгэл үлээгч

Шүгэл үлээгч

Шүгэл үлээгч

Дэлгэрэнгүй
Ил тод байдал

Ил тод байдал

Ил тод байдал

Дэлгэрэнгүй
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эсрэг сургалтын 2019 оны II улирлын хуваарь

Авлигын эсрэг сургалтын 2019 оны II улирлын хуваарь

Авлигын эсрэг сургалтын 2019 оны II улирлын хуваарь

Дэлгэрэнгүй
Төсөв санхүү

Төсөв санхүү

Төсөв санхүү

Дэлгэрэнгүй
Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хичээл

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хичээл

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хичээл

Дэлгэрэнгүй