card

Олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ

Авлигын эсрэг сургалтад 905 иргэн, албан тушаалтныг хамруулав

Авлигын эсрэг сургалтад 905 иргэн, албан тушаалтныг хамруулав

Авлигын эсрэг сургалтад 905 иргэн, албан тушаалтныг хамруулж зохион байгуулсан байна.

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эсрэг сургалтад 845 иргэн, албан тушаалтныг хамруулав

Авлигын эсрэг сургалтад 845 иргэн, албан тушаалтныг хамруулав

Төрийн байгууллагуудад шударга байдлын үнэлгээг сайжруулах, ил тод байдлыг хангах, авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг үнэлэх, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтэд дүн шинжилгээ хийх, хүргүүлсэн зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хянах чиглэлээр тус тус ажиллалаа.

Дэлгэрэнгүй
“Шударга ёсны клуб”-ын үйл ажиллагааг сурталчлах, клуб хооронд туршлага солилцох арга хэмжээ зохион байгуулав

“Шударга ёсны клуб”-ын үйл ажиллагааг сурталчлах, клуб хооронд туршлага солилцох арга хэмжээ зохион байгуулав

Шударга ёсны клубээр дамжуулан зохион байгуулах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хэлэлцсэн бөгөөд клуб хариуцсан багш нар туршлага солилцов

Дэлгэрэнгүй
Улсын шигшээ баг, холбоодын удирдах ажилтнуудад сургалт зохион байгуулав

Улсын шигшээ баг, холбоодын удирдах ажилтнуудад сургалт зохион байгуулав

Арга хэмжээнд Үндэсний шигшээ багийн 23 холбоод төрийн албан хаагч зэрэг 48 хүн хамрагдаж асуулт, хариулт өрнүүлэн идэвхтэй оролцов.

Дэлгэрэнгүй
Сүхбаатар дүүргийн хороодын Олон нийтийн байцаагч нарт сургалт зохион байгуулав

Сүхбаатар дүүргийн хороодын Олон нийтийн байцаагч нарт сургалт зохион байгуулав

Сургалтад Сүхбаатар дүүргийн 1-20 дугаар хорооны гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, илрүүлэх, иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах чиг үүрэг бүхий Олон нийтийн байцаагч 100 гаруй хүнийг хамрууллаа.

Дэлгэрэнгүй
“Цэргийн эмч нарын комиссын ажиллах журам”-ыг хянаж, дүн шинжилгээ хийв

“Цэргийн эмч нарын комиссын ажиллах журам”-ыг хянаж, дүн шинжилгээ хийв

Авлигын эсрэг сургалтад 154 иргэн, албан тушаалтныг хамруулж зохион байгуулсан байна.

Дэлгэрэнгүй
Нийтийн алба, Хувийн хэвшил, Хөрөнгө хураах сэдвээр салбар хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа

Нийтийн алба, Хувийн хэвшил, Хөрөнгө хураах сэдвээр салбар хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа

Тэр дундаа хэвлэл мэдээллийн байгууллагын эцсийн өмчлөгчийн талаарх мэдээллийг ил тод болгох шаардлагатай талаар хэлэлцүүлэгт оролцогчид онцолж байв.

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эсрэг сургалт зохион байгууллаа

Авлигын эсрэг сургалт зохион байгууллаа

“О энд К констракшн” ХХК-ийн 14 ажилтанд авлигын гэмт хэрэг,  ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
“Тавантолгой түлш” ХХК-ийн 2019-2023 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлт, хэрэгжилтийг судлав

“Тавантолгой түлш” ХХК-ийн 2019-2023 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлт, хэрэгжилтийг судлав

Авлигын эсрэг сургалтад 288 иргэн, албан тушаалтныг хамруулж зохион байгуулсан байна.

Дэлгэрэнгүй
Хувийн хэвшилд зориулсан сургалт зохион байгууллаа

Хувийн хэвшилд зориулсан сургалт зохион байгууллаа

Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн ажилтнууд “Авлигатай тэмцэхэд хувийн хэвшлийн оролцоо, хамтын ажиллагаа”, “Авлигын шалтгаан нөхцөл, хор хөнөөл, түүнээс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдвийн хүрээнд сургалт хийж, сонирхсон асуултад нь хариулт өгч мэдээлэл солилцов.

Дэлгэрэнгүй