card

Сурталчилгаа

Улсын хэмжээнд 13 мянган албан тушаалтан ХАСХОМ-ээ мэдүүлээд байна

Улсын хэмжээнд 13 мянган албан тушаалтан ХАСХОМ-ээ мэдүүлээд байна

Мэдүүлэг гаргагч нарт “ХАСХОМ гаргахад анхаарах асуудал” сэдвээр танхимаар болон цахимаар сургалт зохион байгуулж, 5 мянга гаруй мэдүүлэг гаргагчийг хамрууллаа.

Дэлгэрэнгүй
2022 оны ХАСХОМ шинэчлэн гаргах тухай

2022 оны ХАСХОМ шинэчлэн гаргах тухай

2022 оны ХАСХОМ шинэчлэн гаргах тухай

Дэлгэрэнгүй
Хөрөнгө, орлогоо мэдүүлэх заавар

Хөрөнгө, орлогоо мэдүүлэх заавар

Нийтийн албан тушаалтан Та 2022 оны 2 дугаар сарын 15-ны дотор ХАСХОМ-ээ шинэчлэн бүртгүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй
Албан тушаалтан Та ХАСХОМ-ээ 2 дугаар сарын 15-ны дотор бүртгүүлээрэй

Албан тушаалтан Та ХАСХОМ-ээ 2 дугаар сарын 15-ны дотор бүртгүүлээрэй

Албан тушаалтан Та ХАСХОМ-ээ 2 дугаар сарын 15-ны дотор цахим системд бүртгүүлээрэй

Дэлгэрэнгүй
ДАРГАД ҮЙЛЧИЛДЭГ-ЗӨВШӨӨРӨЛ

ДАРГАД ҮЙЛЧИЛДЭГ-ЗӨВШӨӨРӨЛ

ДАРГАД ҮЙЛЧИЛДЭГ-ЗӨВШӨӨРӨЛ

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ЗАДРАХ НЬ

ТЕНДЕРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ЗАДРАХ НЬ

ТЕНДЕРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ЗАДРАХ НЬ

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ ТҮШМЭЛ

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ ТҮШМЭЛ

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ ТҮШМЭЛ

Дэлгэрэнгүй
ЭРХ МЭДЭЛТНИЙ ЦЕХ

ЭРХ МЭДЭЛТНИЙ ЦЕХ

ЭРХ МЭДЭЛТНИЙ ЦЕХ

Дэлгэрэнгүй
БАНК ДАМПУУРАХ НЬ

БАНК ДАМПУУРАХ НЬ

БАНК ДАМПУУРАХ НЬ

Дэлгэрэнгүй