Олон улсын туршлага


Авлига ба бизнесийн ёс зүйн талаарх сургалт болж байна

2017/05/08  15666   0

Авлигатай тэмцэх газар, Монголын бизнесийн зөвлөл, Европын аюулгүй байдал, хамтын ажиллагааны газар хамтран “Монгол Улс дахь авлига ба бизнесийн ёс зүй, авлигын эсрэг хамтын ажиллагаа” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж байна.


БҮГД НАЙРАМДАХ ХЯТАД АРД УЛС: АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

2015/06/25  6806   0

Хятад Улс дахь авлигын нөхцөл байдал: Трансперэнси Интернэшнл байгууллагын Авлигын төсөөллийн индексийн судалгаагаар тус улс 2013 онд дэлхийн 178 улс орноос 80 дугаар байрт эрэмбэлэгдэж байсан юм.


ХОНКОНГ: АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

2015/06/25  6603   0

Хонконгийн авлигатай тэмцэх байгууллагын түүх: 1960-70-аад оны үед Дэлхийн хамгийн их авлигатай газрын нэг бол Хонконг байсан юм. Өөрөөр хэлбэл, авлига бол “амьдрах арга зам” болсон байв.


БҮГД НАЙРАМДАХ ИТАЛИ УЛС: АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

2015/06/25  6233   0

Итали Улсад авлигын бол ихээхэн анхаарал хандуулах шаардлагатай асуудлын нэг юм. Тус Улсад зохион байгуулалттай бүлэглэл /мафи/ оролцсон эдийн засгийн гэмт хэрэг болон өндөр түвшний буюу сонгууль болон улс төрийн намын санхүүжилттэй холбоотой авлигын хэрэг гарах явдал түгээмэл байдаг . 


МАКАО: АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

2015/06/25  6306   0

Макао нь БНХАУ-ын тусгай захиргааны хоёр бүсийн нэг /нөгөөх нь Хонконг/ юм. Тус бүс нь 636.0 мянга орчин хүн ам, 30.3 км2 газар нутагтай бөгөөд хүн амын нягтралаараа дэлхийд тэргүүлдэг. 


БҮГД НАЙРАМДАХ СОЛОНГОС УЛС: АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

2015/06/25  6603   0

Бүгд найрамдах Солонгос Улсын өнөөгийн авлигын нөхцөл байдал: Транспаранси Интернэшнл байгууллагын Авлигын төсөөллийн индексийн 2014 оны судалгаагаар тус улс дэлхийн 175 улс орноос 43 дугаар байрт эрэмбэлэгдсэн байна. 


ТАЙЛАНДЫН ВАНТ УЛС: АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

2015/06/25  5650   0

Тайландын Вант Улс дахь авлигын нөхцөл байдал: Транспаранси Интернэшнл байгууллагын Авлигын төсөөллийн индексийн судалгаагаар тус улс 2013 онд дэлхийн 177 улс орноос 102 дугаар байрт эрэмбэлэгдэж байсан юм. Тус улсад авлига дараах салбаруудад хамгийн их тархсан байна.


Австралийн Шинэ Саут Уэлс муж улсын Авлигатай тэмцэх хараат бус комиссын үүрэг, функц

2012/11/08  6852   1

Австралийн Шинэ Саут Уэлс муж улсын Авлигатай тэмцэх хараат бус комиссын үүрэг, функцийг энд дарж үзнэ үү.

Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтсийн үйл ажиллагаатай холбогдох гадаад орны туршлага

2012/10/16  7110   0

Монгол Улс Эрүүгийн хуульдаа албан тушаалын гэмт хэргийг томьёолон тусгаж ирсэн ч гэмт хэргийн бус шинжтэй хууль зөрчсөн үйлдэл, түүнд хүлээлгэх хариуцлага, албан тушаалтны хөрөнгө орлогыг мэдүүлэг гаргах асуудлыг “Авлигын эсрэг хууль”-иар 2006 онд анх хуульчлан тогтоосноор АТГ-ын үйл ажиллагааны эрх зүйн орчин тавигдаж, хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг болон авлигын шинжтэй үйлдлийн талаар иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хянан шалгах болсон.Харилцаа, хамтын ажиллагаа


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх