Сайн туршлага


Авлига ба бизнесийн ёс зүйн талаарх сургалт болж байна

2017/05/08  12002   0

Авлигатай тэмцэх газар, Монголын бизнесийн зөвлөл, Европын аюулгүй байдал, хамтын ажиллагааны газар хамтран “Монгол Улс дахь авлига ба бизнесийн ёс зүй, авлигын эсрэг хамтын ажиллагаа” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж байна.“Авлигаас ангид, сайн засаглалын туршлага-2013”-ыг шалгаруулав

2013/12/10  4881   0

Авлигатай тэмцэх газраас төр, иргэний нийгмийн байгууллагуудын дунд зарласан “Авлигаас ангид, сайн засаглалын туршлага-2013” үйл ажиллагааг шалгаруулан, шагнал гардуулах ёслолын арга хэмжээг хоёр дахь жилдээ зохион байгуулан Монголын Үндэсний Олон Нийтийн телевизээр шууд дамжуулан хүргэлээ.

Авлигаас ангид, төрийн үйлчилгээний сайн туршлага-2012

2012/12/11  4712   0

Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга Зархум нь аймагтаа төрийн албаны мэргэжлийн шалгалтыг онлайн хэлбэрээр зохион байгуулжээ. Бусад аймгуудын дундаас анх удаа төрийн албаны мэргэжлийн шалгалтыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан аймаг бол Баян-Өлгий юм.


Төрийн үйлчилгээний сайн туршлага

2012/11/15  5046   1

Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсээс авлига үүсгэж буй шалтгаан, нөхцөлийг тодорхойлох, төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүнд суртал, чирэгдэлгүй хүргэж байгаа эсэхийг хянах зорилгоор төрийн бүх байгууллагад ажиллаж байна.


УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх