Видео

Сургагч багш бэлтгэх сургалтаас бэлтгэсэн нэвтрүүлэг

2018/12/28  2800   0

Сургагч багш бэлтгэх сургалтаас бэлтгэсэн нэвтрүүлэг 


Авлигыг мэдээлэх утас 1800-1969 сурталчилгаа

2018/09/27  3899   0

Авлигыг мэдээлэх утас 1800-1969


"Өөр ирээдүй" соён гэгээрүүлэх хөтөлбөр: Хог

2018/05/29  6686   0

АТГ: "Өөр ирээдүй" соён гэгээрүүлэх хөтөлбөрөөс танилцуулж байна 


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх