Ном, гарын авлага


"Хувийн хэвшлийн ёс зүй ба авлига" гарын авлага

2019/12/02  78   0

Аливаа бизнес авлигаас ангид байх, нийгмийн баримжаатай үйл ажиллагаа явуулахад Компанийн нийгмийн хариуцлагыг сайн дурын үндсэн дээр хэрэгжүүлэх нь чухал бөгөөд энэхүү цогц үйл ажиллагааны нэг бүрдэл хэсэг нь шударга үйл ажиллагаа, ил тод байдлыг хангах болон аливаа авлига, хээл хахуулиас ангид байх явдал юм. Зах зээлийн, өрсөлдөөнт эдийн засаг бүхий усл орнуудын аж ахуйн нэгж, компаниуд өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа ёс зүйг эрхэмлэн сахиснаар бизнесийн нэр хүндээ өсгөх, зах зээлд эзлэх байр сууриа хадгалахад чухал ач холбогдолтойг хүлээн зөвшөөрдөг. Эрдэмтэн судлаачид, хувийн хэвшлийн нэр хүнд бүхий төлөөлөгчид, улс төрийн зүтгэлтнүүд “бизнесийн ёс зүй”, “нийгмийн хариуцлага”, “шударга өрсөлдөөн” гэх мэт ойлголтуудыг баяжуулж судлан, олон нийтэд таниулсаар ирсэн. “Бизнесийн ёс зүй” нь өргөн хүрээний ойлголт, түүнд авлигын асуудал чухал байр суурь эзэлдэг. Учир нь авлигаас ангид байх нь тухайн компанийн ирээдүйн хөгжил дэвшилд чухал нөлөө үзүүлээд зогсохгүй улсын нийгэм, эдийн засагт ч үнэтэй хувь нэмэр оруулдагтай холбоотой юм. Шинээр хуулийн этгээд байгуулан ажиллуулж байгаа иргэн, өдөр тутамдаа бизнесийн холбогдолтой аливаа асуудлыг шийдвэрлэж байдаг энгийн бизнес эрхлэгч, том корпорацийн менежер хэн боловч энэ асуудлын ач холбогдлыг нь өндрөөр үнэлэн, бизнесийн ёс зүйтэй холбоотой шийдвэрээ зөв гаргаж байгаа гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Энэхүү гарын авлагын зорилго нь бизнес эрхлэгч Таны ёс зүйн талаарх мэдлэгт хувь нэмэр оруулж, цаашид шийдвэрээ зөв гаргахад тань тус дөхөм үзүүлэхэд оршино.


"ШУДАРГА ЁС" СЭТГҮҮЛ 2019 (17)

2019/07/04  1195   0

"ШУДАРГА ЁС" СЭТГҮҮЛ 2019 (17)


Авлигатай тэмцэх хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, авлигын ерөнхий нөхцөл байдал-2018, Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт (2016-2018)

2019/04/08  5277   1

Авлигатай тэмцэх хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, авлигын ерөнхий нөхцөл байдал-2018, Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт (2016-2018)


"ШУДАРГА ЁС" СЭТГҮҮЛ 2019 он №01

2019/02/14  1401   0

"ШУДАРГА ЁС" СЭТГҮҮЛ 2019 он №01


Авлигатай тэмцэх гарын авлага

2018/11/20  1728   0

Авлигатай тэмцэх гарын авлага 


"Шударга ёс" сэтгүүл 2018 (15)

2018/11/17  2368   0

"Шударга ёс" сэтгүүл 2018 (15) 


"Шударга ёс" сэтгүүл 2017 (14)

2018/02/23  2287   0

"Шударга ёс" сэтгүүл 2017 (14) 


Сонгуульд нэр дэвшигч Танаа

2016/05/10  3980   0

УИХ-ын болон аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын, мөн сум, дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд нэр дэвшигчид хөрөнгө, орлогын мэдүүлгээ хэрхэн бүртгүүлэх талаарх арга зүй, заавар зөвлөгөөг Авлигатай тэмцэх газраас хүргэх үүднээс дараах нугалбарыг бэлтгэв. 


“Авлига үндэсний аюулгүй байдалд нөлөөлөх нь”

2015/09/01  4103   0

Авлигын өнөөгийн нөхцөл байдал улс орны хөгжлийг сааруулж, эрх зүйт төрийн бодлогод сөргөөр нөлөөлж, улс төр, эдийн засаг, хууль зүй, нийгмийн бүхий л хүрээнд нэвчин тархаж тогтолцооны шинжтэй болсон явдал манай улсын үндэсний авюулгүй байдал, тусгаар тогтнолд аюул учруулж байгаа тул авлига, хүнд сурталтай тууштай, үр нөлөөтэй тэмцэх шаардлага зүй ёсоор тавигдаж байна.


Сонгуулийн санхүүжилт: Тулгамдсан асуудал ба шийдэл

2015/08/13  3890   0

Авлигатай тэмцэх газар, Сонгогчдын боловсрол төв хамтран Сонгуулийн санхүүжилт: Тулгамдсан асуудал ба шийдэл судалгааны тайланг боловсруулан Танд хүргэж байна. Сонгуулийн санхүүжилтээр дамжсан авлигын асуудал улс орны түвшинд анхаарал татсан сэдэв болоод байна. Дотоодын олон тооны баримт бичгүүдэд сонгуулийн санхүүжилтээр дамжсан авлигын үзүүлэлтүүд өссөн дүнтэй гарч байгаа, түүнчлэн сонгуулийн санхүүжилттэй холбоотой гарах зөрчлүүд нэмэгдээд байгаа нь энэ талаарх зохицуулалт хангалттай бус байгааг харуулж байна.


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх