Мэдээ, мэдээлэл


Нийтийн албанд томилогдох 431 хүний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан үзэв

2020/10/28  36   0

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 10 дугаар сарын 19-23-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 131 хүний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ.


Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 12 гомдлыг хянан шийдвэрлэв

2020/10/27  168   0

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс нь 2020 оны 10 дугаар сарын 19-23-ны өдрүүдэд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 44 гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгав.


АТГ: УИХ-ын нэр бүхий гишүүдийг яллагдагчаар татан шалгаагүй

2020/10/27  738   0

УИХ-ын нэр бүхий 8 гишүүнийг АТГ шалгаж байгаа тул бүрэн эрхийг нь түдгэлзүүлэх болсон тухай хэвлэлд мэдээлж байна. Энэ талаар Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн Олон нийттэй харилцах ажилтан Т.Мөнхтунгалагаас тодруулав.


Эрүүгийн 8 хэрэг шүүхэд шилжүүллээ

2020/10/26  147   0

Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтэс 2020 оны 10 дугаар сарын 19-23-ны өдрүүдэд гэмт хэргийн шинжтэй 18 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, нийт 80 гомдол, мэдээллийг шалгав.


“САНХҮҮГИЙН МӨРДЛӨГ” СЭДЭВТ АХИСАН ТҮВШНИЙ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

2020/10/26  51   0

НҮБ-ын Мансууруулах бодис, гэмт хэрэгтэй тэмцэх алба болон Дэлхийн банкны хамтарсан түншлэл болох “Хулгайлагдсан хөрөнгө буцаах санаачилга (StAR)”, Авлигатай тэмцэх газар хамтран “Санхүүгийн мөрдлөг” сэдэвт ахисан түвшний сургалтыг цахим хэлбэрээр 2020 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрөөс 22-ны өдрүүдэд АТГ-ын Олон нийтийн төвд зохион байгуулав.


Барилга, хот байгуулалтын салбарт төрийн чиг үүргийг гүйцэтгэж байгаа мэргэжлийн холбоодын ажилтнуудаас хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг авна

2020/10/21  207   0

Авлигатай тэмцэх газрын төлөөлөл Барилга, хот байгуулалтын сайд Б.Мөнхбаатартай ажлын уулзалт хийв.


Нийтийн албанд томилогдох 277 хүний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан үзэв

2020/10/21  96   0

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 10 дугаар сарын 12-16-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 58 хүний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ.


Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 50 гомдлыг хянан шалгав

2020/10/20  137   0

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс нь 2020 оны 10 дугаар сарын 12-16-ны өдрүүдэд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 50 гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгав.


Соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг өргөн хүрээнд эрчимжүүлнэ

2020/10/19  340   0

Авлигатай тэмцэх газрын төлөөлөл Соёлын сайд С.Чулуунтай өнөөдөр уулзаж ярилцав.


14 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээв

2020/10/19  223   0

Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтэс 2020 оны 10 дугаар сарын 12-16-ны өдрүүдэд гэмт хэргийн шинжтэй 20 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, нийт 88 гомдол, мэдээллийг шалгав.


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх