Мэдээ, мэдээлэл


Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 33 гомдлыг шалгав

2020/08/04  66   0

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс нь 2020 оны 7 дугаар сарын 27-31ний өдрүүдэд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 33 гомдол, мэдээллийг шалгав.


Эрүүгийн 7 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт шилжүүлэв

2020/08/04  76   0

Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтэс 2020 оны 7 дугаар сарын 27-31 ний долоо хоногт гэмт хэргийн шинжтэй 34 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, нийт 67 гомдол, мэдээллийг шалгав. Үүнээс 4 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 13 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзах саналтайгаар прокурорт шилжүүлсэн байна. Ажиллагаанд одоогоор 50 гомдол, мэдээлэл шалгагдаж байна.


Нийтийн албанд томилогдох 124 хүний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэв

2020/08/04  37   0

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 7 дугаар сарын 29-31-ний өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 124 хүний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ.


АВЛИГЫН ЭСРЭГ ОЛОН УЛСЫН ЦАХИМ ХУРАЛД 31 УЛСЫН 130 ГАРУЙ ТӨЛӨӨЛӨГЧ ОРОЛЦЛОО

2020/07/30  146   0

Азийн хөгжлийн банк (ADB) болон Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагa (OECD)-ын хамтарсан Ази, номхон далайн орнуудын авлигын эсрэг санаачилгаас гишүүн орнуудынхаа авлигатай тэмцэх салбарт ажилладаг мэргэжилтнүүдэд жил бүр сургалт зохион байгуулдаг. Энэ жилийн тухайд “Ковид-19 цар тахлын үеэр шударга байдлыг сахин хамгаалах нь” сэдэвт хурлыг өнөөдөр цахимаар зохион байгуулж, Авлигатай тэмцэх газрын төлөөлөгч нар оролцлоо.


Эрүүгийн 10 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт шилжүүлэв

2020/07/28  174   0

Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтэс 2020 оны 7 дугаар сарын 15-наас 7 дугаар сарын 24-ний өдрүүдэд шинээр гэмт хэргийн шинжтэй 25 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, нийт 77 гомдол, мэдээллийг шалгав. Үүнээс 16 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 26 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзах саналтайгаар прокурорт, 2 гомдол, мэдээллийг харьяаллын дагуу шилжүүлсэн байна. Ажиллагаанд одоогоор 33 гомдол, мэдээлэл шалгагдаж байна.


Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 201 этгээдийн урьдчилсан мэдүүлгийг хянав

2020/07/27  287   0

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 7 дугаар сарын 16-наас 7 дугаар сарын 24 ний өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 201 этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ.


ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

2020/07/24  238   0

“Авлигын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны чиглэлээр хүүхэд, багачуудад үндэсний дүрээр дамжуулан шударга үнэнч зан төлөв, ёс зүй, нийгмийн харилцааны зөв дадлыг төлөвшүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх контент”-ийг хөгжүүлэх төсөл сонгон шалгаруулна.


ВИДЕО КОНТЕНТ БҮТЭЭХ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

2020/07/24  230   0

Авлигын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн хор хөнөөл, түүнээс урьдчилан сэргийлэх арга зам, авлигын эсрэг иргэдийн идэвх оролцоог сурталчилсан видео контент бүтээх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, хамтран ажиллана.
АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх