Мэдээ, мэдээлэл


ВИДЕО КОНТЕНТ БҮТЭЭХ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

2020/07/24  255   0

Авлигын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн хор хөнөөл, түүнээс урьдчилан сэргийлэх арга зам, авлигын эсрэг иргэдийн идэвх оролцоог сурталчилсан видео контент бүтээх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, хамтран ажиллана.
Нийтийн албанд томилогдох 216 хүний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэв

2020/07/10  325   0

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 6 дугаар сарын 29-нөөс 7 дугаар сарын 3-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 216 хүний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ.АВЛИГЫН ЭРСДЛИЙН ҮНЭЛГЭЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

2020/07/09  373   0

Авлигатай тэмцэх газраас Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар, Биеийн тамир, спортын газар, нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хот байгуулалт, хөгжлийн газарт авлигын эрсдлийн үнэлгээг “Онч шийдэл” ТББ-тай хамтран 2020 оны 5 дугаар сараас 7 дугаар сарын хооронд зохион байгууллаа.


Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 38 гомдлыг шалгав

2020/07/09  357   0

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс нь 2020 оны 6 дугаар сарын 29-нөөс 7 сарын 03-ны өдрүүдэд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 38 гомдол, мэдээллийг шалгав.


Эрүүгийн 3 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт шилжүүлэв

2020/07/09  317   0

Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтэс 2020 оны 6 дугаар сарын 29-нөөс 7 дугаар сарын 3-ны өдрүүдэд шинээр гэмт хэргийн шинжтэй 39 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, нийт 81 гомдол, мэдээллийг шалгав. Үүнээс 9 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 14 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзах саналтайгаар прокурорт, 3 гомдол, мэдээллийг харьяаллын дагуу шилжүүлсэн байна. Ажиллагаанд одоогоор 55 гомдол, мэдээлэл шалгагдаж байна.


10 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэв

2020/07/08  232   0

10 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэв


“ШУДАРГА ЁС” СЭТГҮҮЛИЙН 2020 ШИНЭ ДУГААР ХЭВЛЭГДЭН ГАРЛАА

2020/07/08  313   0

Авлигатай тэмцэх газраас эрхлэн гаргадаг мэдээлэл, онол, арга зүйн “Шударга ёс” сэтгүүлийн 2020 оны эхний хагас жилийн ээлжит дугаар хэвлэгдлээ.


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх