Мэдээ, мэдээлэл


Нийтийн албанд томилогдох 133 этгээдийн урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэв

2021/04/07  769   0

Авлигатай тэмцэх газар 2021 оны 3 дугаар сарын 29-04.02-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 133 этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ.


Эрүүгийн 528 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулав

2021/04/06  590   0

Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтэс 2021 оны 3 дугаар сарын 29-04.02-ны өдрүүдэд гэмт хэргийн шинжтэй 33 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, нийт 100 гомдол, мэдээллийг шалгав.


“Төрийн албаны ёс зүй”, “Харилцаа хандлага” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа

2021/04/05  1256   0

Нийгмийн даатгалын байгууллагын албан хаагчдийн ёс зүй, харилцаа хандлагыг дээшлүүлэх, авилгын гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Нийгмийн даатгалын ерөнхий газартай хамтран 21 аймаг, 330 сум, 9 дүүргийн нийгмийн даатгалын байгууллагын ёс зүйн зөвлөлийн дарга, гишүүд зэрэг 370 гаруй нийгмийн даатгалын байцаагчдад “Төрийн албаны ёс зүй”, “Харилцаа хандлага” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 61 гомдлыг шалгав

2021/04/01  504   1

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс нь 2021 оны 3 дугаар сарын 22-26-ны өдрүүдэд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 61 гомдол, мэдээллийг шалгав.


Нийтийн албанд томилогдох 172 этгээдийн урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэв

2021/03/31  317   0

Авлигатай тэмцэх газар 2021 оны 3 дугаар сарын 22-26-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 172 этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ.


Эрүүгийн 534 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулав

2021/03/30  409   0

Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтэс 2021 оны 3 дугаар сарын 22-26-ны өдрүүдэд гэмт хэргийн шинжтэй 22 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, нийт 92 гомдол, мэдээллийг шалгав. Үүнээс 8 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 16 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзах саналтайгаар прокурорт шилжүүлж, 1 гомдол, мэдээллийг харьяаллын дагуу шилжүүлсэн байна. Ажиллагаанд одоогоор 67 гомдол, мэдээлэл шалгагдаж байна.


Нийслэл болон орон нутгийн 1500 орчим иргэдийн хурлын төлөөлөгчдийг цахим сургалтад хамруулав

2021/03/28  1470   1

Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсээс Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, нийтийн албан тушаалтныг авлигын эсрэг соён гэгээрүүлэх, чадавхжуулах замаар авлигаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч нарт зориулсан сургалтыг 2021 оны 3 дугаар сарын 22-26-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.“Эдийн засгийн ил тод байдлыг хангахад авлигын эсрэг үр дүнтэй бодлого хэрэгжүүлэх нь" сэдэвт цахим хэлэлцүүлэг боллоо

2021/03/28  1245   0

Авлигатай тэмцэх газрын  албан хаагчид Оросын холбооны Улсын Засгийн газрын дэргэдэх Санхүүгийн их сургуулийн урилгаар тус сургуулиас 3 дугаар сарын 24-ний өдөр зохион байгуулсан “Эдийн засгийн ил тод байдлыг хангахад авлигын эсрэг үр дүнтэй бодлого хэрэгжүүлэх нь" сэдэвт олон улсын дугуй ширээний хэлэлцүүлэгт оролцлоо.


Нийтийн албанд томилогдох 57 этгээдийн урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэв

2021/03/25  593   0

Авлигатай тэмцэх газар 2021 оны 3 дугаар сарын 15-19-ний өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 57 этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ.


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх