Мэдээ, мэдээлэл


Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 63 гомдлыг шалгав

2021/03/24  478   0

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс нь 2021 оны 3 дугаар сарын 15-19-ний өдрүүдэд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 63 гомдол, мэдээллийг шалгав.


45 албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгав

2021/03/23  430   0

Авлигатай тэмцэх газар 2021 оны 3 дугаар сарын 15-19-ний өдрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дагуу 45 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгав.


Эрүүгийн 4 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт шилжүүлэв

2021/03/22  526   0

Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтэс 2021 оны 3 дугаар сарын 15-19-ний өдрүүдэд гэмт хэргийн шинжтэй 114 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч шалгав. Үүнээс 14 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 27 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзах саналтайгаар прокурорт шилжүүлсэн байна. Ажиллагаанд одоогоор 70 гомдол, мэдээлэл шалгагдаж байна.


5 албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгав

2021/03/18  340   0

Авлигатай тэмцэх газар 2021 оны 3 дугаар сарын 9-12-ны өдрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дагуу 5 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгав.


“Шунхлай” ХХК-ийн ажилтнуудыг авлигаас урьдчилан сэргийлэх сургалтад хамруулав

2021/03/17  316   0


2017 оноос мөрдөгдөж эхэлсэн Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн найруулгад хуулийн этгээд буюу компани, аж ахуйн нэгж болон түүний удирдах, гүйцэтгэх албан тушаалтан авлигын гэмт хэргийн субъект болж хуульчлагдсан. Мөн авлигын гэмт хэргийг хэлбэрийн бүрэлдэхүүнтэй болгосон буюу материаллаг хохирол шаардахгүй, өөртөө болон бусдад давуу байдал олгосноор гэмт хэрэг гэж тооцохоор өөрчилсөн нь хувийн хэвшлийнхэн зайлшгүй анхаарах, уншиж судлах шаардлагыг бий болгож байгаа юм.

9 албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгав

2021/03/12  695   0

Авлигатай тэмцэх газар 2021 оны 3 дугаар сарын 1-5-ны өдрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дагуу 9 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгав.


Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 78 гомдлыг шалгав

2021/03/11  751   0

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс нь 2021 оны 3 дугаар сарын 1-5-ны өдрүүдэд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 78 гомдол, мэдээллийг шалгав.


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх