Мэдээ, мэдээлэл


Авлигын эсрэг олон улсын академийн оролцогч талуудын 8 дахь удаагийн чуулга уулзалтад оролцов

2019/10/10  451   0

Авлигатай тэмцэх газрын дарга, тэргүүн комиссар З.Дашдаваа, Тамгын хэлтсийн дарга, эрхэлсэн комиссар З.Баасанням нар Бүгд Найрамдах Казахстан улсын Нүр-Султан хотноо 2019 оны 10 дугаар сарын 2-4-ний өдрүүдэд болсон Авлигын эсрэг олон улсын академийг Олон улсын байгууллага болгон өөрчлөх тухай хэлэлцээрт Оролцогч талуудын 8 дахь удаагийн чуулга уулзалтад оролцлоо.


Олон улсын авлигын эсрэг зөвлөх Тони Квокийг хүлээн авч уулзав

2019/10/07  311   0

Авлигатай тэмцэх газрын дэд дарга, эрхэлсэн комиссар Ж.Батсайхан Хонконгийн Авлигын эсрэг бие даасан хорооны дэд дарга асан, олон улсын авлигын эсрэг зөвлөх Тони Квокийг өнөөдөр хүлээн авч уулзав.


“Танай хороонд” иргэн төвтэй соён гэгээрүүлэх өдөрлөг зохион байгуулав

2019/10/04  642   0

Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсээс Авлигын эсрэг олон улсын өдрийг угтаж “Танай хороонд” иргэн төвтэй соён гэгээрүүлэх өдөрлөгийг Сонгинохайрхан дүүргийн 6 болон Баянзүрх дүүргийн 9 дүгээр хорооны иргэдийг хамруулан өнөөдөр зохион байгууллаа.


Нуугдмал хөрөнгө илрүүлэх сэдвээр олон улсын сургалт хийв

2019/09/27  526   0

Авлигатай тэмцэх газар Австрали Улсын Холбооны цагдаагийн газартай хамтран Ази, Номхон далайн орнуудын хөрөнгө буцаах байгууллагууд хоорондын сүлжээний гишүүн 22 улс орны төлөөлөгчдөд зориулсан “Нуугдмал хөрөнгө илрүүлэх: Гэмт хэрэг үйлдэх замаар олсон хөрөнгөөс ашиг хүртэх эцсийн өмчлөгчийг олж тогтоох нь” сэдэвт сургалтыг 2019 оны 9 дүгээр сарын 25-27-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгууллаа.





Авлигатай тэмцэх газрын дарга З.Дашдаваа албан даалгавар өгөв

2019/09/24  1027   0

Авлигатай тэмцэх газрын дарга, тэргүүн комиссар З.Дашдаваа Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр болон Авлигын эсрэг хуулиар хүлээсэн чиг үүргийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зорилгоор тус байгууллагын удирдах бүрэлдэхүүнд албан даалгавар өглөө.


Хөрөнгө буцаах байгууллагуудын сүлжээний VI бүгд хурлыг Улаанбаатар хотноо зохион байгуулав

2019/09/24  746   0

Авлигатай тэмцэх газрын зохион байгуулсан Ази, Номхон далайн орнуудын хөрөнгө буцаах байгууллагууд хоорондын сүлжээний 6 дугаар бүгд хурал 2019 оны 9 дүгээр сарын 23-24-ний өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо боллоо.



АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх