Мэдээ, мэдээлэл


Нийтийн албанд томилогдох 130 этгээдийн урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэв

2021/03/10  647   0

Авлигатай тэмцэх газар 2021 оны 3 дугаар сарын 1-5-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 130 этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ.


Эрүүгийн 12 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт шилжүүлэв

2021/03/09  801   1

Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтэс 2021 оны 3 дугаар сарын 1-5-ны өдрүүдэд гэмт хэргийн шинжтэй 83 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч шалгав. Үүнээс 6 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 9 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзах саналтайгаар прокурорт шилжүүлсэн байна. Ажиллагаанд одоогоор 67 гомдол, мэдээлэл шалгагдаж байна.


“Ерөнхий боловсролын болон их, дээд сургуулийн хичээл, сургалтын хөтөлбөрөөр дамжуулан хүүхэд, залууст шударга ёсны хандлагыг төлөвшүүлэх боломж” сэдвээр хэлэлцүүлэг зохион байгуулав

2021/03/05  2082   0

Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсээс “Ерөнхий боловсролын болон их, дээд сургуулийн хичээл, сургалтын хөтөлбөрөөр дамжуулан хүүхэд, залууст шударга ёсны хандлагыг төлөвшүүлэх боломж” сэдэвт хэлэлцүүлгийг 2021 оны 3 дугаар сарын 5-ны өдөр “Олон нийтийн төв”-д зохион байгууллаа.


“Хадгаламжийн даатгалын корпораци”-ийн ажилтнуудад авлигын эсрэг мэдлэг олгов

2021/03/05  1841   0

Авлигатай тэмцэх газраас авлигын эсрэг соён гэгээрүүлэх ажлын хүрээнд яам, агентлаг, аймаг, сум, нийслэл, дүүрэг, төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүд буюу төрийн бүх шатны байгууллагын албан тушаалтнууд, иргэд, иргэний нийгмийн байгууллага, төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшил, мэргэжлийн холбоодын төлөөллүүдийг хамруулан авлигын эсрэг сургалтыг үе шаттай зохион байгуулдаг билээ.


9 албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгав

2021/03/04  729   0

Авлигатай тэмцэх газар 2021 оны 2 дугаар сарын 23-26-ны өдрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дагуу 10 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгав.


“Авлигатай тэмцэхэд хүүхэд, залуусыг оролцуулах нь” сэдэвт цахим семинар зохион байгууллаа

2021/03/03  1786   0

Ази, номхон далайн орнуудын авлигын эсрэг сүлжээнээс “Авлигатай тэмцэхэд хүүхэд, залуусыг оролцуулах нь” сэдэвт цахим семинарыг зохион байгууллаа. Тус семинарт ази, номхон далайн орнуудын авлигын эсрэг салбарт ажилладаг 80 гаруй мэргэжилтэн оролцов.


Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 64 гомдлыг шалгав

2021/03/03  771   0

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс нь 2021 оны 2 дугаар сарын 23-26-ны өдрүүдэд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 64 гомдол, мэдээллийг шалгав.


Нийтийн албанд томилогдох 147 этгээдийн урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэв

2021/03/02  868   0

Авлигатай тэмцэх газар 2021 оны 2 дугаар сарын 23-26-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 147 этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ.


Эрүүгийн 9 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт шилжүүлэв

2021/03/01  1120   0

Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтэс 2021 оны 2 дугаар сарын 8-26-ны өдрүүдэд гэмт хэргийн шинжтэй 109 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч шалгав. Үүнээс 26 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 28 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзах саналтайгаар прокурорт шилжүүлсэн байна. Ажиллагаанд одоогоор 45 гомдол, мэдээлэл шалгагдаж байна.


ХЭВЛЭЛИЙН МЭДЭЭ

2021/02/25  1158   0

2021 оны 2 дугаар сарын 20-ны өдөр цахим орчинд нэр бүхий сайт, пэйж хуудсуудаар “Шүүхийн шүүгч, АТГ-ын болон ҮАБЗ-ийн ажилтнуудын ёс зүйгүй бичлэг задарлаа” гэсэн гарчигтай бичлэг цацагдсан.


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх