Мэдээ, мэдээлэл


Эрүүгийн 541 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулав

2021/02/08  915   0

Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтэс 2021 оны 2 дугаар сарын 1-5-ны өдрүүдэд гэмт хэргийн шинжтэй 25 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, нийт 91 гомдол, мэдээллийг шалгав.


Аймаг, дүүргийн Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын 270 гишүүнийг цахим сургалтад хамруулав

2021/02/05  1638   0

Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсээс 21 аймаг, 9 дүүргийн Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын 270 гишүүнд “Авлигын хор хөнөөл, өнөөгийн нөхцөл байдал, урьдчилан сэргийлэх нь” цахим сургалтыг 2021 оны 2 дугаар сарын 5-ны өдөр зохион байгуулав.


21 аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн дарга, гишүүдтэй цахим уулзалт зохион байгуулав

2021/02/05  1450   0

Авлигатай тэмцэх газраас орон нутгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийж хэрэгжүүлж буй ажлыг эрчимжүүлэх, цаашид хэрхэн хамтарч ажиллах талаар санал солилцож, нэгдсэн мэдээлэл арга зүйгээр хангах цахим уулзалтыг 2021 оны 2 дугаар сарын 5-ны өдөр зохион байгуулав.


О.БАТБАЯР: АВЛИГЫН ИНДЕКСИЙН ОНОО МАНАЙ УЛСЫН ОДООГИЙН ТОГТОЛЦООНД ӨГЧ БУЙ ОНОО

2021/02/05  861   0

“Транспэрэнси Интернэшнл” олон улсын байгууллагаас дэлхийн 180 орны төрийн албан дахь авлигын талаар шинжээч, бизнес эрхлэгчдийн төсөөлөлд үндэслэн Авлигын төсөөллийн индексийн 2020 оны дүнг гаргалаа. Энэ дүнгээр Монгол Улсын авлигын төсөөлөл ямар түвшинд гарсан талаар “Транспэрэнси интернэшнл Монгол” төрийн бус байгууллагын Гүйцэтгэх захирал О.Батбаяртай ярилцав.


Төрийн албаны зөвлөлийн 80 байгууллагын 115 албан тушаалтанд ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр цахим сургалт хийв

2021/02/04  1579   1

Авлигатай тэмцэх газраас Төрийн албаны зөвлөлийн зохион байгуулсан “Төрийн байгууллага дахь авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн эрсдэлийг бууруулах нь” цахим сургалтад оролцож, авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг таниулах чиглэлээр мэдээлэл, танилцуулга хийв.


18 албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгав

2021/02/04  844   0

Авлигатай тэмцэх газар 2021 оны 01 дүгээр сарын 25-29-ний өдрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дагуу 18 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгаж 6 албан тушаалтны мэдүүлгийг хянан шийдвэрлээд байна.


АТГ-ын мэдээллийн хуудас 2021 оны №01

2021/02/03  2013   0

Авлигатай тэмцэх газраас эрхлэн гаргадаг "www.iaac.mn" мэдээллийн хуудасны ээлжит дугаар хэвлэгдлээ. Тус байгууллагаас бодлогын шинэчлэлийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны талаарх товч танилцуулга бүхий мэдээллийн хуудсыг файл хэлбэрээр татан авч болно.


Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 53 гомдлыг шалгав

2021/02/03  754   0

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс нь 2021 оны 1 дүгээр сарын 25-29-ний өдрүүдэд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 53 гомдол, мэдээллийг шалгав.


АВЛИГЫН ТӨСӨӨЛЛИЙН ИНДЕКСИЙН 2020 ОНЫ ҮР ДҮН

2021/02/02  1824   0

ХБНГУ-ын Берлин хотод төвтэй “Транспаренси Интернэшнл” олон улсын төрийн бус байгууллагаас жил болгон боловсруулдаг улс орны төрийн албан дахь авлигын талаар шинжээч, бизнес эрхлэгчдийн төсөөлөлд үндэслэн Авлигын төсөөллийн индексийн 2020 оны дүнг 2021 оны 1 дүгээр сарын 28-ны өдөр дэлхий нийтэд зарлалаа.


Нийтийн албанд томилогдох 145 этгээдийн урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэв

2021/02/02  888   1

Авлигатай тэмцэх газар 2021 оны 2 дугаар сарын 25-29-ний өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 145 этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ.


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх