Мэдээ, мэдээлэл


Мэдээлэл хаалттай, үйл ажиллагаа удаашралтай байгаа нь авлигын эрсдэл үүсгэдэг гэж иргэд үзэж байна

2019/06/14  913   0

Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтэс эрүүл мэндийн салбар дахь эрх, тусгай зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагаатай холбоотой хүнд суртал, авлигын эрсдэл, авлига, ашиг сонирхлын зөрчил, авлигын гэмт хэрэг гарахад нөлөөлсөн шалтгаан, нөхцөлийг тогтоож, арилгах, цаашид эрх, тусгай зөвшөөрөл олгохтой холбоотой гэмт хэрэг, зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Эрүүл мэндийн яам, Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвд ажиллаж байна.


ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАР

2019/06/13  1377   0

1. Авлигатай тэмцэх газар нь Дунд ахлах ангийн сурагчдын нас, сэтгэхүйн онцлогт нь тохирсон авлигын эсрэг сургалтын гарын авлага, хэрэглэгдэхүүн боловсруулах зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хуулийн этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.


Мэдээлэгчийг хамгаалах эрх зүйн зохицуулалт үгүйлэгдэж байна

2019/06/11  2845   0

Монгол Улсад нийтийн эрх ашгийг хамгаалах үүднээс зүй бус үйлдэл, хэрэг, зөрчлийн талаар мэдээлэл өгч буй “шүгэл үлээгч”-ийг болзошгүй эрсдэлээс хамгаалах болон урамшуулах бодлого, эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх шаардлага зүй ёсоор тавигдаж байна. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрт “Мэдээлэл өгч байгаа иргэн, сэтгүүлчийг хамгаалах эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх”-ээр тусгасан. Энэ хүрээнд Авлигатай тэмцэх газраас мэдээлэгчийг хамгаалах эрх зүйн орчинг бий болгох хэрэгцээ шаардлага, тулгамдаж буй асуудлыг ярилцаж, хэлэлцэх зорилгоор “Мэдээлэгчийг хамгаалах бодлого, арга зам” сэдэвт нээлттэй хэлэлцүүлгийг Олон нийтийн төвд зохион байгуулав


Судалгааны ажил гүйцэтгүүлэх мэргэжлийн баг, судалгааны болон төрийн бус байгууллага сонгон шалгаруулах зөвлөх үйлчилгээний зар

2019/06/10  842   0

1. Авлигатай тэмцэх газар нь Дээд боловсролын салбар дахь ёс зүйн тандалт судалгааны ажил гүйцэтгэх судалгааны баг, судалгааны болон төрийн бус байгууллага сонгон шалгаруулан зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.


Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн цахим мэдээллийн нэгдсэн сантай болов

2019/06/07  1051   0

Авлигатай тэмцэх Үндэсний хөтөлбөр нь “Төрийн байгууллага, албан тушаалтан, хувийн хэвшил, иргэний нийгэм, улс төрийн нам, бүлгийг авлигын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, олон нийтэд шударга ёсны үзэл санааг төлөвшүүлэх, ил тод, нээлттэй, хариуцлагатай нийгмийг хөгжүүлэх” зорилгоор Улсын Их Хурлын 2016 оны 11 дүгээр сарын 3-ны өдрийн 51 дүгээр тогтоолоор батлагдсан билээ. Уг зорилгод хүрэхээр 11 зорилтыг дэвшүүлж, 83 үйл ажиллагааг 2016-2023 он хүртэл 2 үе шаттайгаар хэрэгжүүлж байна.


Ц.Цэцэгдэлгэрэх: Хөрөнгө, орлогоо нотолж чадаагүй есөн албан тушаалтныг үндэслэлгүйгээр хөрөнгөжсөн хэмээн шалгаж байна

2019/06/07  926   0

Авлигатай тэмцэх газар (АТГ)-ын Мэдүүлгийн бүрдүүлэлт, дүн шинжилгээний албаны дарга, ахлах комиссар Ц.Цэцэгдэлгэрэхтэй ярилцлаа.


Ёс зүйн дүрмийн төслүүдийг хянаж хариу өгөв

2019/06/06  684   0

Тухайн салбарын болон байгууллага, мэргэжлийн онцлогт тохирсон ёс зүйн дүрмийг батлан, үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллах нь авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, авлигын гэмт хэрэгт холбогдох эрсдлийг бууруулах өндөр ач холбогдолтой байдаг.


Авлигатай тэмцэхэд хувийн хэвшлийн хүчин чармайлтыг идэвхжүүлэхээр тогтов

2019/06/04  1924   0

Авлигатай тэмцэх газрын дарга, тэргүүн комиссар З.Дашдаваа өнөөдөр МҮХАҮТ-ын ерөнхийлөгч О.Амартүвшин, орлогч дарга Б.Намжилсүрэн нартай ажлын уулзалт хийв. Уулзалтад Авлигатай тэмцэх газрын Тамгын хэлтсийн дарга, эрхэлсэн комиссар З.Баасанням, Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын албаны дарга, эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн нар оролцлоо. Талууд авлигатай тэмцэхэд хувийн хэвшлийн санал санаачилга, хүчин чармайлтыг идэвхжүүлэх, өргөжүүлэх чиглэлээр тусгайлан төлөвлөгөө гаргаж хамтран ажиллахаар тогтов.


ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАР

2019/06/04  2609   0

Азийн хөгжлийн банкнаас Монгол Улсын Засгийн газарт олгох “ТА:9662- МОН: Авлигатай тэмцэх тогтолцоог бэхжүүлэх техникийн туслалцаа” төслийн /2019-2021/ гүйцэтгэгч байгууллагаар Авлигатай тэмцэх газар, хэрэгжүүлэгч байгууллагаар Улсын Ерөнхий Прокурорын газар, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл сонгогдсон бөгөөд төслийн хүрээнд авлигын гэмт хэрэг шийдвэрлэлтийн урсгалд дэлгэрэнгүй дүн шинжилгээ хийхээр төлөвлөж байгаа бөгөөд уг ажлыг гүйцэтгэх зөвлөх үйлчилгээний компани, төрийн бус байгууллага, судалгааны институт, эсхүл тинк танкыг сонгон шалгаруулах зарыг олон нийтэд хүргэж байна. Материалыг 2019 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдрийг дуустал хүлээн авна.

Сонгон шалгаруулалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.Экспорт, импортын гэрчилгээ олгох үйлчилгээг нэн даруй журамлах шаардлагатай

2019/06/04  614   0

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрт тусгагдсан зорилтыг хангах хүрээнд Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газарт хүргүүлсэн Зөвлөмжийн биелэлттэй Авлигатай тэмцэх газрын ажлын хэсэг танилцлаа.


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх