Асуувал хариулъя


Хугацаанаас нь өмнө суллахдаа гэмт хэргийн ноцтой байдлыг харгалзах ёстой

2015/08/14  1873   0

-Авлигын хэрэгт ер нь ямар ял оногдуулах талаар олон улсын гэрээ, конвенцид тусгасан зүйл бий юу?

-Монгол Улс Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенцид нэгдэж ороод 10 жил болж байна. Авлигын эсрэг конвенцийн хууль тогтоомжийн удирдамж буюу хууль тогтоох байгууллагад зориулсан удирдамжийг НҮБ-ын Хар тамхи, гэмт хэрэгтэй тэмцэх газраас 2012 онд шинэчлэн боловсруулж хэвлэсэн байдаг. 


Хугацаанаас нь өмнө суллахдаа гэмт хэргийн ноцтой байдлыг харгалзах ёстой

2015/08/13  1809   0

-Манай улс Авлигын эсрэг НҮБ-ын Конвенцийг хуулиараа соёрхон баталж, уг Конвенцид нэгдсэн орсон. Дэлхийн улс орнуудын авлигатай тэмцэх нэгдсэн том баримт бичиг болсон энэ Конвенцид авлига, албан тушаалын гэмт хэрэгт ял шийтгэгдсэн этгээдийг өршөөх талаар хэрхэн зохицуулсан байдаг вэ? 

-Авлигын эсрэг НҮБ-ын Конвенцийн Гэмт хэрэгт тооцох, хууль сахиулах гэсэн 3 дугаар бүлэгт хэрхэн заасныг Таны асуултын хариулт болгох боломжтой. 


Авлигатай тэмцэх газар улс төрийн хүсэл зоригоос илүү Монголын ард түмний хүсэл эрмэлзэл дээр үндэслэж байгуулагдсан

2015/05/29  1839   0

-Авлигатай тэмцэх газрыг татан буулгах тухай яригдаж байна. Авлига ийм их хавтгайрсан гэж иргэн би ойлгодог. Ийм цаг үед Авлигатай тэмцэх газаргүйгээр авлигатай тэмцэх боломж байна уу? 

-Авлигатай тэмцэх газар 2007 онд байгуулагдахаас өмнө авлигатай хэн тэмцэж байсан бэ? Тэмцдэг систем тэр үед байсан. 10 мянган цагдаа, 400 гаруй прокурор, 300 шүүгч, дээрээс нь тагнуулын байгууллага авлигатай тэмцэж л байсан.


Цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг прокурорын саналд үндэслэн шүүгчийн захирамжаар шийдвэрлэдэг

2015/05/20  2381   0

Авлигатай тэмцэх газар өөрийн дураар барьдаг, хорьдог гэсэн мэдээллийг сүүлийн үед гаргах боллоо. УИХ-ын гишүүд хүртэл энэ талаар ярьж, хэлж байна. Авлигатай тэмцэх газар хүнийг дураараа барьж, хорьдог юм уу?

Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн 18 дугаар хорооны иргэн А.Цогбадрах  


Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуультай холбоотой асуулт, хариулт

2014/11/17  3811   1

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг батлан гаргах шаардлага юу вэ? 

Монгол Улсын Их Хурал энэхүү хуулийг 2012 оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдөр баталсан бөгөөд тус оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс даган мөрдсөн.


Хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргахтай холбоотой асуулт, хариулт

2012/11/08  6778   4

-Хөрөнгө, орлогын мэдүүлгээ ямар хугацаанд албан тушаалтнууд гаргаж өгөх вэ?
-Авлигын эсрэг хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.4 дэх хэсэгт заасны дагуу мэдүүлэг гаргагч нь хөрөнгө, орлогын мэдүүлгээ албан тушаалд томилогдсон буюу сонгогдсон өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор, цаашид тухайн алба хааж байгаа хугацаандаа жил бүрийн 2 дугаар сарын 15-ны дотор шинэчилэн гаргаж өгөх үүрэгтэй. Үүний дагуу албан тушаалтнууд 2009 оны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгээ 2010 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн 02 сарын 15-ны дотор хөрөнгө, орлогын мэдүүлгээ мэдүүлэх ёстой.​


Танай байгууллагад гомдол, мэдээллийг яаж хүлээж авдаг вэ?

2012/10/16  2819   3

-Танай байгууллагад гомдол, мэдээллийг яаж хүлээж авдаг вэ?

-Манай байгууллагын Мөрдөн шалгах хэлтсийн Гомдол, мэдээлэл, тоо бүртгэлийн нэг ажилтан ажлын цагаар биечлэн болон утсаар /18001969, 311919/, шуудангаар, бичгээр, амаар ,интернэтээр тус тус хүлээн авах ба ажлын бус цагаар ирж байгаа гомдол , мэдээлэлд / 18001969 дугаарын утас нь автомат хариулагчтай / интернэтээр ирүүлсэн гомдлыг маргааш нь хүлээн авч холбогдох хууль зүйн зөвлөгөөг өгч ажиллаж байна.Үндсэн ажлаас гадуур олсон орлого үйл ажиллагааны орлогод хамаарна

2011/10/10  4431   0

-Би төрийн захиргааны байгууллагад ажилладаг. Үндсэн ажлаасаа гадуур буюу хувиараа ажиллаж олсон орлогоо Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгтээ мэдүүлэх үү. Тухайлбал, үндсэн ажлаасаа гадуур, ажлын бус цагаар ном бичиж, түүнийг борлуулсан орлогоо мэдүүлэх үү, мэдүүлэх бол Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн аль хэсэгт мэдүүлэх вэ?АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх