Гадаад мэдээ


Цар тахлын үе дэх улс орнуудын төрийн байгууллагуудын авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа

2020/11/24  86   0

“Ковид-19” цар тахал тархсанаас хойш зарим бараа бүтээгдэхүүний үнэ ханш 20 дахин нэмэгдсэн байх бөгөөд үүнийг бараа бүтээгдэхүүний гэнэтийн эрэлт өссөн, нийлүүлэлт тасалдсан түүнчлэн зах зээл дэх хууран мэхлэх үйл ажиллагаа, авлига зэргээс болж байгаад Дэлхийн банкнаас зүгээс санаа зовниж байна гэж мэдээлжээ.


БНХАУ-ын Авлигатай тэмцэх байгууллагаас АНУ-ыг авлигын гэмт хэрэгтэй тэмцэхийг уриалжээ

2020/11/23  59   0

Хятадын авлигатай тэмцэх байгууллагаас тус улсын засгийн газрыг АНУ-д амьдарч буй тэрс үзэлтнүүдийг намнаж байна гэсэн гүтгэлгийг няцаажээ.  


Хятад улс оргон зугтсан 7831 иргэнийг эргэн эх оронд нь авчирлаа

2020/11/20  82   0

Бээжин хот. Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын авлигатай тэмцэх байгууллагаас 2014-2020 онд авлигын хэрэгт шалгагдаж байх хугацаандаа гадаад улс руу оргон зугтсан 7831 иргэнийг эх оронд нь буцаан авчирсан байна.


Өмнөд Африкийн эрх баригч намын өндөр албан тушаалтан авлигын хэрэгт холбогджээ

2020/11/19  101   0

Өмнөд Африкийн Бүгд Найрамдах Улсын эрх баригч нам Африкийн үндэсний конгресс намын өндөр албан тушаалтан Ерөнхийлөгч асан Жакоб Зумагийн удирдлага дор төсвийн хөрөнгийг шамшигдуулсан авлигын хэрэгт холбогдон 2020 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр шүүхэд дуудагджээ.


Авлигын эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл

2020/11/18  96   0

АНУ-ын Хууль зүйн яам, Үнэт цаас, арилжааны хорооноос гаргасан “Гадаад албан тушаалтны авлигын практикийн тухай хууль”-ын дагуу авч үзвэл Голдман Сакс корпорацийн авлигын асуудал нь авлигыг бууруулах чухал зорилтыг эргэн сануулсан. Авлига нь эмзэг эдийн засгийн хөгжилд хор хөнөөлтэй нөлөө үзүүлж, олон мянган гэмгүй энгийн иргэдэд хор хохирол учруулж байгаа нь мэдээжийн хэрэг юм. Энэхүү хор хөнөөлийг хөгжиж буй орнуудад үүсэж буй хүндрэл бэрхшээлийн цар хүрээгээр илэрхийлдэг.


Корпорацийн авлигын талаар судалгаа хийх шаардлага их байна

2020/11/17  84   0

Сүүлийн арван жилд корпорацийн авлигын хэргүүдийн дуулиан тасралтгүй гарч байна. Гэвч авлигын талаархи ихэнх судалгаанууд төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд чиглэсэн байдаг. Сүүлийн үед хийгдсэн нэгэн шинэ судалгаагаар корпорациудын авлигын талаархи судалгааг нэгтгэж, илүү их анхаарал хандуулах шаардлагатай байгаа чиглэлийг тодорхойлсон.


Авлига болон авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааны чиг хандлагаас бид юу суралцав?

2020/11/13  74   0

Авлига нь хор хөнөөлтэй, хөрөнгө оруулалтыг бууруулж, ядуурлыг улам даамжруулдаг гэсэн ерөнхий санал нэг байгаа ч үүнд үнэхээр ямар нэгэн зүйл хийж болох уу? Дэлхийн банкнаас өнгөрсөн сард гаргасан "Засгийн газрын үр нөлөөт, ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх: Авлигатай тэмцэх нь" хэмээх тайланд авлигыг хязгаарлах янз бүрийн арга хэрэгсэл, салбарын хандлагын нарийвчилсан судалгааг харуулсан. Авлигыг хорт хавдар гэж тодорхойлсон илтгэл тавигдсанаас хойш хорин дөрвөн жил өнгөрсний дараа авлигын тухай ойлголт хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ?


Мөнгө угаахтай тэмцэх зах зээл 2025 онд 1.99 тэрбум доллараар үнэлэгдэнэ

2020/11/12  97   0

Дэлхийн мөнгө угаахтай тэмцэх зах зээлийн хэмжээ 2025 он гэхэд 1.99 тэрбум долларт хүрч, 2019-2025 оны урьдчилсан тооцоотой харьцуулахад жилийн өсөлтийн түвшин 13.6% болох таамаглалыг Миллион инсайтс байгууллагын гаргасан тайланд дурджээ. Хууль сахиулах үйл ажиллагаатай хавсаруулсан нөхцөлд мөнгө угаахаас урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх ажиллагаа амжилттай хэрэгжиж байгаа ба тиймээс авлигачид, гэмт хэрэгтнүүд хууль бус хөрөнгийнхөө эх үүсвэрийг нуун дарагдуулахад ихээхэн анхаарал хандуулж байна.


Гадаадын албан тушаалтны хээл хахуулийн хэргийг мөрдөн байцаах, яллах ажиллагааны өнөөгийн чиг хандлага

2020/11/11  105   0

НҮБ-ын үүсгэн байгуулсан Олон улсын санхүүгийн хариуцлага, ил тод, шударга байдлын ажлын хэсгийн зүгээс татварын эрх зүйн зохицуулалт, авлигатай тэмцэх тухай хууль тогтоомж, хөрөнгө буцаан олгох журам, жинхэнэ өмчлөгчийг илчлэх шаардлага болон хөгжиж буй улс орнуудаас хууль бус хөрөнгийг гадагшлуулах урсгалыг тогтвортой байлгах, гадаадад байршуулсан авлигын мөнгө буцааж авах ажлыг хурдасгах олон улсын хэм хэмжээ зэрэг чиглэлээр шинэчлэл хийх тухай зөвлөмжүүдийг удахгүй гаргах болно.


НҮБ-ын Мансууруулах бодис, гэмт хэрэгтэй тэмцэх газраас Кени улсыг авлигын эсрэг блокчейн технологийг ашиглахыг зөвлөж байна

2020/11/10  83   0

Блокчейн технологи нь Кени шиг улсуудад авлигын улмаас олон тэрбум доллар алдахгүй байхад туслах болно гэж НҮБ-ын Мансууруулах бодис, гэмт хэрэгтэй тэмцэх газрын зөвлөх мэдээлэв.


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх