Нэвтрүүлэг


"Өөр ирээдүй" соён гэгээрүүлэх хөтөлбөр: Тендер

2018/05/23  3093   0

АТГ: "Өөр ирээдүй" соён гэгээрүүлэх хөтөлбөрөөс танилцуулж байна"Өөр ирээдүй" соён гэгээрүүлэх хөтөлбөр: Байцаагч

2018/05/21  2361   0

АТГ: "Өөр ирээдүй" соён гэгээрүүлэх хөтөлбөрөөс танилцуулж байна


АТГ-ын мэдээлэл. 2018.05.14.

2018/05/15  626   0

АТГ-ын мэдээлэл. 2018.05.14. 


АТГ-ын мэдээлэл. 2018.05.07.

2018/05/08  554   0

АТГ-ын мэдээлэл. 2018.05.07. 


АТГ-ын мэдээлэл. 2018.04.30.

2018/05/01  551   0

АТГ-ын мэдээлэл. 2018.04.30. 


АТГ-ын мэдээлэл. 2018.04.23.

2018/04/24  748   0

АТГ-ын мэдээлэл. 2018.04.23. 


АТГ-ын мэдээлэл. 2018.04.16

2018/04/17  660   0

АТГ-ын мэдээлэл. 2018.04.16


АТГ-ын мэдээлэл. 2018.04.09

2018/04/10  616   0

АТГ-ын мэдээлэл. 2018.04.09  


АТГ-ын мэдээлэл. 2018.04.02.

2018/04/03  718   0

АТГ-ын мэдээлэл. 2018.04.02. 


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх