Нэвтрүүлэг

Сургагч багш бэлтгэх сургалтаас бэлтгэсэн нэвтрүүлэг

2018/12/28  1266   0

Сургагч багш бэлтгэх сургалтаас бэлтгэсэн нэвтрүүлэг "Боловсролын салбар дахь авлига, түүнээс урьдчилан сэргийлэх арга зам" хэлэлцүүлэг (нэвтрүүлэг)

2018/12/06  998   0

"Боловсролын салбар дахь авлига, түүнээс урьдчилан сэргийлэх арга зам" хэлэлцүүлэг (нэвтрүүлэг)


TV5: Х.Тэмүүжин: Сонирхлын зөрчлийн хуулийн заалтуудыг нэг нэгээр нь хумсалж хулгайлж байна

2018/12/05  679   0

TV5: Х.Тэмүүжин: Сонирхлын зөрчлийн хуулийн заалтуудыг нэг нэгээр нь хумсалж хулгайлж байна


NTV: Боловсролын салбар дахь авлигын асуудлаар хэлэлцэв

2018/12/05  647   0

NTV: Боловсролын салбар дахь авлигын асуудлаар хэлэлцэв


Мөрдөн шалгах ажлын үзүүлэлтүүд өссөн

2018/10/29  1889   0

Мөрдөн шалгах ажлын талаарх сүүлийн 3 жилийн тоон мэдээлэл


ТВ мэдээ: Хандив авсан Засаг даргад ямар хариуцлага тооцсон бэ?

2018/10/09  806   0

ТВ мэдээ: Хандив авсан Засаг даргад ямар хариуцлага тооцсон бэ?


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх