Нэвтрүүлэг


ТВ мэдээ: Туулайхүүтэй хамтран ажиллахыг урьж байна

2018/09/28  780   0

Туулайхүүтэй хамтран ажиллахыг урьж байна (ТВ мэдээ)


Авлигыг мэдээлэх утас 1800-1969 сурталчилгаа

2018/09/27  2054   0

Авлигыг мэдээлэх утас 1800-1969


АТГ-ын мэдээлэл.2018.06.25

2018/06/26  1470   0

АТГ-ын мэдээлэл.2018.06.25


АТГ-ын мэдээлэл. 2018.06.18.

2018/06/19  1108   0

АТГ-ын мэдээлэл. 2018.06.18.


АТГ-ын мэдээлэл. 2018.06.11.

2018/06/12  1049   0

АТГ-ын мэдээлэл. 2018.06.11. 


АТГ-ын мэдээлэл. 2018.06.04

2018/06/05  905   0

АТГ-ын мэдээлэл. 2018.06.04 


"Өөр ирээдүй" соён гэгээрүүлэх хөтөлбөр: Хог

2018/05/29  3751   0

АТГ: "Өөр ирээдүй" соён гэгээрүүлэх хөтөлбөрөөс танилцуулж байна 


АТГ-ын мэдээлэл. 2018.05.28

2018/05/29  1239   0

АТГ-ын мэдээлэл. 2018.05.28 


"Өөр ирээдүй" соён гэгээрүүлэх хөтөлбөр: Номын сан

2018/05/28  4255   0

АТГ: "Өөр ирээдүй" соён гэгээрүүлэх хөтөлбөрөөс танилцуулж байна


"Өөр ирээдүй" соён гэгээрүүлэх хөтөлбөр: Эмч

2018/05/25  3898   0

АТГ: "Өөр ирээдүй" соён гэгээрүүлэх хөтөлбөрөөс танилцуулж байна 


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх