Авлига, ашиг сонирхлын зөрчил


Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 25 гомдлыг хянан шийдвэрлэв

2020/06/03  115   0

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс нь 2020 оны 5 дугаар сарын 25-29-ний өдрүүдэд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 63 гомдол, мэдээллийг шалгав.


Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 78 гомдлыг шалгав

2020/05/25  204   0

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс нь 2020 оны 5 дугаар сарын 18-22-ны өдрүүдэд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 78 гомдол, мэдээллийг шалгав.


2019 оны эхний хагас жилд: Албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн 384 өргөдөл, гомдол, мэдээллийг хянан шийдвэрлэсэн

2019/08/22  793   0

Тус хэлтэс 2019 оны эхний хагас жилд албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийг шалгуулахаар хандсан 390, өмнөх оны үлдэгдэл 50 нийт 440 өргөдөл, гомдол, мэдээллийг хүлээн авснаас тайлант хугацаанд 384 өргөдөл, гомдол, мэдээллийг хянан шийдвэрлэсэн.АЛБАН ТУШААЛТНЫ АВЛИГА, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААР

2017/06/23  3899   1

Сонирхлын зөрчлийн тухай хуулиар "нийтийн ашиг сонирхол", "хувийн ашиг сонирхол", "ашиг сонирхлын зөрчил", “ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэж ойлгогдохуйц нөхцөл байдал" гэдэг ойлголтуудыг анх удаа тодорхойлсон. Уг хуулийг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих үүргийг хуулиар хүлээсэн байгууллага нь Авлигатай тэмцэх газар юм.


Албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн хяналт шалгалтын талаар

2016/05/14  4241   0

Сонирхлын зөрчлийн тухай хуулиар "нийтийн ашиг сонирхол", "хувийн ашиг сонирхол", "ашиг сонирхлын зөрчил", “ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэж ойлгогдохуйц нөхцөл байдал" гэдэг ойлголтуудыг анх удаа тодорхойлсон. Уг хуулийг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих үүргийг хуулиар хүлээсэн байгууллага нь Авлигатай тэмцэх газар юм.


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх