Судалгаа
Орлого багатай орнуудад авлига их гарч байгаа нь “хүн төрөлхтөнд гамшиг учруулсаар байна”

2009/10/04  7889   0

 
.: Бизнесийн компаниудын дуулиант хэргүүдийг багасгахын тулд хөгжингүй орнууд хар данс хөтөлж эхэллээ :.Транспэрэнси Интернэшнл

2008/01/23  9476   1

Орлого багатай улс орнуудын авлигын
мэдрэгдэх түвшин буурахгүй байгаа явдал нь авлигын эсрэг үйл
ажиллагааг дэлхий нийтээр хамтран хэрэгжүүлэхийг шаардаж байна

Авлигаар олсон хөрөнгө мөнгөний урсгалыг зогсоож,
ядууст шударга ёсыг үйлчлүүлэхийн тулд баян ядуу орнууд хамтран зохицуулалт сайтай ажиллах нь чухал байна


Лондон/Берлин, 2007 оны 9 дүгээр сарын 26 – баян, ядуу орнууд дахь авлигын түвшин урьдын адил ялгаа ихтэй байгааг энэ өдөр албан ёсоор толилуулж буй авлигын эсрэг дэлхий нийтийн эвсэл - Транспэрэнси Интернэшнлийн (ТИ) Авлигын түвшин тогтоох 2007 оны индекс (АТТИ) нотолж байна. Авлигыг бууруулах, авлига нийлүүлэгч, хэрэглэгч аль ч талуудтай тэмцэх ажлын хариуцлагыг баян ядуу орнууд бүгд хамтран үүрэлцэх шаардлагатай байна. ...


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх