Мөрдөн шалгах ажиллагааны статистик мэдээлэл


Гэмт хэргийн шинжтэй 27 гомдол, мэдээлэл хүлээн авав

2020/11/09  161   0

Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтэс 2020 оны 11 дүгээр сарын 2-6-ны өдрүүдэд гэмт хэргийн шинжтэй 27 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, нийт 78 гомдол, мэдээллийг шалгав.


Одоогоор 455 хэрэг шалгагдаж байна

2020/11/02  289   0

Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтэс 2020 оны 10 дугаар сарын 26-30-ны өдрүүдэд гэмт хэргийн шинжтэй 26 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, нийт 81 гомдол, мэдээллийг шалгав.


Эрүүгийн 8 хэрэг шүүхэд шилжүүллээ

2020/10/26  245   0

Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтэс 2020 оны 10 дугаар сарын 19-23-ны өдрүүдэд гэмт хэргийн шинжтэй 18 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, нийт 80 гомдол, мэдээллийг шалгав.


14 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээв

2020/10/19  289   0

Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтэс 2020 оны 10 дугаар сарын 12-16-ны өдрүүдэд гэмт хэргийн шинжтэй 20 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, нийт 88 гомдол, мэдээллийг шалгав.


Эрүүгийн 462 хэрэг шалгаж байна

2020/10/12  438   0

Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтэс 2020 оны 10 дугаар сарын 5-9-ний өдрүүдэд гэмт хэргийн шинжтэй 19 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, нийт 100 гомдол, мэдээллийг шалгав.


Гэмт хэргийн шинжтэй 79 гомдол, мэдээллийг шалгав

2020/09/07  709   0

Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтэс 2020 оны 8 дугаар сарын 31-нээс 9 дүгээр сарын 4-ний өдрүүдэд гэмт хэргийн шинжтэй 25 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, нийт 79 гомдол, мэдээллийг шалгав.


Хэрэг бүртгэлтийн 9 хэрэг шинээр нээв

2020/08/24  712   0

Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтэс 2020 оны 8 дугаар сарын 17-21-ний өдрүүдэд гэмт хэргийн шинжтэй 11 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, нийт 73 гомдол, мэдээллийг шалгав.


Эрүүгийн 4 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай шилжүүлэв

2020/08/17  943   0

Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтэс 2020 оны 8 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд гэмт хэргийн шинжтэй 20 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, нийт 74 гомдол, мэдээллийг шалгав.


Одоогоор ажиллагаанд 433 хэрэг шалгагдаж байна

2020/06/29  678   0

Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтэс 2020 оны 6 дугаар сарын 22-26-ны өдрүүдэд гэмт хэргийн шинжтэй 19 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, нийт 68 гомдол, мэдээллийг шалгав.


Эрүүгийн 12 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт шилжүүлэв

2020/06/22  717   0

Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтэс 2020 оны 6 дугаар сарын 15-19-ний өдрүүдэд гэмт хэргийн шинжтэй 13 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, нийт 79 гомдол, мэдээллийг шалгав.


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх