Авлигын шалтгаан, нөхцөлийг арилгах чиглэлээр


“Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам”-ыг боловсронгуй болгох асуудлаар Сангийн сайдад албан бичиг хүргүүлэв

2015/06/22  3543   0

Авлигатай тэмцэх газрын ажлын хэсэг энэ оны 3 дугаар сарын 15-наас 4 дүгээр сарын 7-ны өдрийн хооронд Говь-Алтай, Ховд, Увс аймгийн төв болон зарим сумдад авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилттэй газар дээр нь танилцах, нутгийн захиргааны байгууллагаас хэрэгжүүлж буй авлигын эсрэг үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах, хууль тогтоомжийг сурталчлах, сургалт зохион байгуулах зорилгоор ажилласан юм.


Хүүхдийн төлөө үндэсний газрын дарга И.Нарантуяад албан тушаалын цалинг 2 сарын хугацаанд 30 хувиар бууруулах сахилгын шийтгэл ногдуулжээ

2015/06/16  2289   0

Авлигатай тэмцэх газраас хүргүүлсэн хариуцлага тооцох тухай албан бичгийн дагуу Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд С.Эрдэнэ тушаал гаргаж, Хүүхдийн төлөө үндэсний газрын дарга И.Нарантуяад Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2.2-т зааснаар ...


АТГ 2015 оны 5 дугаар сард: Хууль тогтоомж зөрчсөн 18 дүрэм, журмыг хүчингүй болгуулах ажлыг зохион байгуулав

2015/06/16  2162   0

Авлигатай тэмцэх газар төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлыг хангах хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаарх мэдээллээ сар бүрээр танилцуулж байгаа билээ. Өнгөрсөн сард тус газраас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан үйл ажиллагааны талаар товч мэдээлье. 


Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын албан тушаалтнууд хууль зөрчиж хандив цуглуулжээ

2015/06/11  2089   0

Авлигатай тэмцэх газрын ажлын хэсэг Говьсүмбэр, Дорноговь аймаг, тус аймгийн Айраг, Даланжаргалан, Замын-Үүд, Өргөн, Сайншанд, Хатанбулаг, Эрдэнэ сумын хууль тогтоомжийн хэрэгжилттэй танилцаж, холбогдох хяналт шалгалт хийж, авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг таниулах, сурталчлах чиглэлээр ажиллаж байна.


Улс төрийн албан тушаалтныг төрийн захиргааны албан тушаалд томилсон шийдвэрийг хүчингүй болгох шаардлагатай

2015/06/08  2198   0

Авлигатай тэмцэх газраас Увс аймгийн Түргэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга Г.Бямбаад шийдвэрийг хүчингүй болгуулах тухай албан бичиг хүргүүллээ. 


Авлигатай тэмцэх газрын ажлын хэсэг Дорноговь аймагт ажиллаж байна

2015/06/03  2523   0

Авлигатай тэмцэх газрын ажлын хэсэг авлигын эсрэг үйл ажиллагааг төлөвлөн хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх, авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээг авах, арга зүйн удирдлагаар хангах, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих зорилгоор Дорноговь аймагт ажиллаж байна.


Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг үнэлэх шинжээчдийн баг манай улсад ажиллаж эхэллээ

2015/06/02  2465   0

​Монгол Улсын авлигын эсрэг хэрэгжүүлж буй бодлого, үйл ажиллагаатай газар дээр нь танилцаж, үнэлгээ хийх зорилгоор хүрэлцэн ирсэн Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллага (OECD)-ын шинжээчдийн баг манай улсад ажиллаж эхэллээ.


Орон нутагт ажилласан дүнгийн мөрөөр 54 дүрэм, журмыг хянана

2015/05/29  2450   0

Тус газраас томилогдсон ажлын хэсэг авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилттэй газар дээр нь танилцаж, авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг сурталчлах, мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн програм хангамж, цахим бүрдүүлэлт, мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах эрх бүхий албан тушаалтны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, сургалт зохион байгуулах, ...


ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хууль зөрчсөн тогтоолуудыг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэх, хүчингүй болгох арга хэмжээ авахыг хүсэв

2015/05/29  2389   0

Авлигатай тэмцэх газрын ажлын хэсэг Булган аймгийн төв болон нийт суманд Авлигын эсрэг хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4.2-т заасан бүрэн эрхийн хүрээнд аймаг, сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол шийдвэртэй танилцаж хянан үзэхэд хуулиар олгогдоогүй эрх хэрэгжүүлсэн зөрчил түгээмэл байна.


Авлигатай тэмцэх газраас өгсөн зөвлөмжийг Ховд аймгийн Дарви сумын Засаг даргын Тамгын газар биелүүлж ажиллажээ

2015/05/29  2405   0

Авлигатай тэмцэх газраас өгсөн Зөвлөмжийн дагуу Ховд аймгийн Дарви сумын Засаг даргын Тамгын газар тодорхой арга хэмжээ зохион байгуулжээ. 


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх