Инфографик
2018 онд нийт 171 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг хянан шалгав

2019/05/02  2058   0

2018 онд нийт 171 албан тушаалтны  ХАСХОМ-ийг хянан шалгаж 20 албан тушаалтан нь үндэслэлгүйгээр хөрөнгөжсөн байж болзошгүй нөхцөл байдлыг илрүүлэн, нарийвчлан шалгаж байна.


Мөрдөн байцаалтын шатанд нөхөн төлүүлсэн дүн өмнөх оныхоос 14,6 тэрбум төгрөгөөр өссөн

2019/05/01  2001   0

Мөрдөн байцаалтын шатанд нөхөн төлүүлсэн дүн өмнөх оныхоос 14,6 тэрбум төгрөгөөр өссөн


2018 онд 21 аймаг 50 суманд хүрч ажиллав

2019/05/01  2273   0

2018 онд 21 аймаг 50 суманд ажиллаж, үр дүнг орон нутгийн удирдлагад танилцуулж, хэлэлцүүлэг зохион байгуулавАТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх