Олон нийтийн зөвлөл

Олон нийтийн зөвлөлийн гишүүдийн танилцуулга

2019/05/28  1124   0

Олон нийтийн зөвлөлийн гишүүдийн танилцуулга


Олон нийтийн зөвлөлийн ажиллах журам

2017/10/02  880   0

Авлигатай тэмцэх газрын дэргэдэх Олон нийтийн зөвлөлийн ажиллах журам батлах тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 9 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 30 дугаар зарлиг, уг зарлигийн хавсралт


Авлигатай тэмцэх газрын дэргэдэх Олон нийтийн зөвлөлийн гишүүдийг томиллоо

2017/08/29  765   0

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга захирамж гаргаж Авлигатай тэмцэх газрын дэргэдэх орон тооны бус Олон нийтийн зөвлөлийн гишүүдийг томиллоо.


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх