Олон нийтийн зөвлөл


Авлигатай тэмцэх газрын дэргэдэх олон нийтийн зөвлөлийн даргаар Л.Төр-Од сонгогдов

2014/06/06  4714   1

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2014 оны 62 дугаар зарлигаар шинэчлэн байгуулагдсан АТГ-ын дэргэдэх Олон нийтийн зөвлөл анхны хурлаа 2014 оны 6 дугаар сарын 4-ний өдөр хийжээ. Тус хурлаар ОНЗ-ийн дотоод зохион байгуулалтын асуудал, үйл ажиллагааны зарчим болон ойрын үед хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар хэлэлцжээ.


Авлигатай тэмцэх газрын дэргэдэх олон нийтийн зөвлөлийн шинэ бүрэлдэхүүнийг хүлээн авч уулзлаа

2014/05/28  4358   0

Авлигатай тэмцэхэд олон нийтийг идэвхитэй оролцуулах, тэдний санал бодлыг хүргэх, авлигын нөхцөл байдал, авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн талаар зөвлөмж өгөх зорилго бүхий орон тооны бус Олон нийтийн зөвлөл Авлигатай тэмцэх газрын дэргэд 2007 оноос эхлэн ажиллаж эхэлсэн.


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх