Мэдээ


Авлигатай тэмцэх газраас Засгийн газарт албан зөвлөмж хүргүүллээ

2020/01/27  405   0

Авлигатай тэмцэх газраас Авлигын эсрэг хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.6-д заасны дагуу авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Монгол Улсын Ерөнхий сайдад болон 21 аймгийн ИТХ-ын дарга, Засаг дарга нарт зөвлөмж хүргүүллээ.


“Санхүүгийн гэмт хэргийг мөрдөн шалгах ажиллагааны арга зүй” сургалт зохион байгуулав

2020/01/24  387   0

АНУ-ын Дипломат аюулгүй байдлын албаны олон улсад мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулах газар, тус улсын Татварын албаны мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулах газар, Техникийн туслалцаа үзүүлэх хэлтэс болон Ази, Номхон далайн бүс нутгийг хариуцсан АНУ-ын хууль сахиулах байгууллагуудын хамтарсан хүчнээс “Санхүүгийн гэмт хэргийг мөрдөн шалгах ажиллагааны арга зүй” сэдэвт сургалтыг Авлигатай тэмцэх газартай хамтран “Олон нийтийн төв”-д 2020 оны 1 дүгээр сарын 20-24-ний өдрүүдэд зохион байгууллаа.


Авлигын төсөөллийн индексийн 2019 оны үр дүн

2020/01/24  500   0

Берлинд төвтэй “Транспэрэнси Интернэшнл” төрийн бус байгууллагаас дэлхийн 180 орны төрийн албан дахь авлигын талаар шинжээч, бизнес эрхлэгчдийн төсөөлөлд үндэслэн Авлигын төсөөллийн индексийн 2019 оны дүнг гаргасан байна.


Улсын хэмжээнд 15162 албан тушаалтан ХАСХОМ-ээ бүртгүүлээд байна

2020/01/23  397   0

Авлигын эсрэг хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.3, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 23 дугаар зүйлийн 23.3-т заасны дагуу жил бүрийн 2 дугаар сарын 15-ны дотор хуулийн үйлчлэлд хамрагдах албан тушаалтнууд хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгээ шинэчлэн бүртгүүлэх үүрэгтэй.Т.Баярхүү: 300 орчим тэрбум төгрөг оффшор бүсээс орж ирснийг тогтоон шалгаж байна. Хэрэг шүүхээр шийдэгдвэл энэ хэмжээний хөрөнгө хураана

2020/01/20  390   0

АТГ-ын 2019 онд хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны талаар тус газрын олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан ахлах комиссар Т.Баярхүүтэй ярилцлаа.


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх