Иргэдээс ирүүлсэн гомдол, мэдээллийн нууцлалыг хадгалж чадах уу?


2011/10/10  3058   0


Авлигын эсрэг хуулийн дагуу авлига, албан тушаалын гэмт хэргийг мөрдөх албан тушаалтнаас өөр хэн ч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн мэдээллийн талаар мэдэх боломжгүй. Авлигатай тэмцэх газар иргэний өгсөн мэдээллийг болон мэдээлэл өгсөн иргэний тухай мэдээллийг чандлан нууцалж хадгалдаг.

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх