Иргэний өгсөн гомдол мэдээллийг яаж ашигладаг вэ?


2011/10/10  3183   0


Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээллийн нууцлалыг хадгалж, мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулахад ашигладаг бол төрийн албан хаагчийн хүнд сурталтай холбоотой гомдол, мэдээллийг авлигатай тэмцэх, авлига, хүнд суртлыг таслан зогсоох, авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж явуулахад ашиглаж болдог.

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх