Албан тушаалын эрх мэдлээ урвуулан ашиглах гэж юуг хэлэх вэ?


2011/10/10  4391   1


Албан тушаалын эрх мэдлийг албаны эрх ашгийн эсрэг буюу хувийн ашиг сонирхлоо гүйцэлдүүлэх зорилгод ашиглаж хийх ёстой үйлдлийг хийхгүй байх, хийх ёсгүй үйлдэл хийхийг хэлнэ.

Сэтгэгдэл бичих


Зочин    103.111.68.40

Хариулах 2019 оны 06 сарын 07
Албаны дарга ажилтанаа хувийн амьдралтайгаа хутгаж ажлын байрны дарамт үзүүлэх нь ямар зөрчил хуульд хамаарах вэ. баярлалаа. хариу хүсье. Мэйл хаягаар хариу авмаар байна.

АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх