АТГ бол Зөвлөлийн утсан хүүхэлдэй биш


2011/08/03  3633   0


Авлигатай тэмцэнэ гэдэг амь дүйсэн ажил хэмээн Ерөн­­­хий­лөгч Ц.Эл­бэг­дорж өмнө нь хэдэнтээ са­нуулж байсан. Тэрээр сон­гог­дохын­хоо өм­нө шу­дарга ёсыг тогтооно хэ­мээн ам­ласан билээ. Нам­рын чуул­ганы нээлт дээр энэ та­лаар хатуу хандана гэд­гээ мэдэг­дээд Авлигатай тэмцэх га­зар (АТГ) шүүх, проку­ро­рынх­­ныг шахаж ажил­луу­ла­хаа илэр­хийлэв. Харам­салтай нь түүний эл зорилгыг АТГ-ын дэргэдэх Олон ний­тийн зөв­лөлийнхөн өөрөөр ор­чуулж эхэл­жээ. Өнгөрсөн са­рын сүү­лчээр Ц.Элбэг­дор­жийн бү­рэн эрхийн­хээ хү­рээнд ши­нээр томилсон Олон ний­тийн зөв­лөлийнхөн хэд хоно­гийн өмнө “зөв­лөмж” гар­гаж АТГ-т хүр­гүүл­лээ. Тэд АТГ-ын удирд­­ла­гуудтай нүүр тулсан анх­ны уул­залтаараа л айлгаж ор­хив. Бид АТГ-аас илүү эрх мэ­­дэл­тэй, дарам­тална шүү гэд­­гээ ил цагаа­наар мэдэгдэж бай­х юм.

Уг нь Авлигын эсрэг хуу­лийн 18 дугаар зүйлд “Төрийн үйл­­чил­гээг авсан иргэд бай­гуул­­лагын судалгаанд тул­гуур­­­лан төрийн байгуул­ла­гын шударга байдлын төв­шинд хоёр жил тутамд үнэл­гээ гар­гаж олон нийтэд мэдээ­лэх” үүр­­гийг АТГ-т хүлээл­гэсэн нь буй.

Олон нийтийн зөвлө­лийг томилсны маргааш нь Ерөн­хийлөгч Ц.Элбэгдорж АТГ-ын удирдлагуудтай уулз­лаа. Энэ үеэр АТГ-ын­хан дээр дурдсан үүрэгт аж­лыг сайн явж байгаа, ха­раа­­хан олон нийтэд мэ­дээлж ам­жаагүй байна гэ­сэн нь улс тө­рийн өгөөш бо­лох үндсийг тавив. АТГ бай­гуу­ла­г­даад хоёр жил болох хуга­цаандаа ажлын хувьд оносон нь ч бий, алдсан нь ч бий байх. Шинээр томи­логд­сон Олон нийтийн зөв­лө­лийн­хөн АТГ-ыг иргэний нийг­­мийн өмнөөс хянах үедээ хя­наж, үйл ажил­ла­гаанд нь дэмж­лэг үзүүлж болно л доо. Гэтэл АТГ-ын үйл ажиллагаатай до­лоо хо­ног бүр танилцана, мэ­дээл­­лээ бидэнд шууд тайлаг­наж бай гэж загнажээ. Авлига, ал­бан ту­шаа­лын гэмт хэргийн нууц­­лал туй­лын өндөр байх ёс­той санаг­дана. Ил цагаа­наар хэн дуртай зөвлөлийн 15 хүнд дэлгээд байвал ав­ли­гачдад тус хүргэснээс өөр юун.

АТГ бол УИХ-аас томи­логд­сон, ҮАБЗ-д тайлангаа хүргүүлдэг том байгууллага. Түүнээс бус Ерөнхий­лөг­чийн Тамгын газрын дохио­гоор ажиллах жижиг бүтэц биш гэдгийг зөвлөлийн ги­шүүд анхаараасай. Өршөө­лийн хуулиар эрх чөлөөтэй болсон тус зөв­лө­лийн гишүүн болох Ж.Бат­зан­дан дээрх шаардлага, дарам­тыг АТГ-т шууд үзүүлнэ хэ­мээн хэвлэл мэ­дээл­лээр ярьж явна. Үгүй аваас Ерөн­хий­лөг­чийн Там­гын газраар дам­жуу­лан шууд авах эрхтэй гэж дөв­чиг­нөв.

АТГ нь мэдээлэл өгөх тус­гай журамтай. Энэ журмын дагуу Үндэсний аюулгүй байд­­лын зөвлөлд ажлаа тайлаг­­на­даг. Гэтэл Ж.Бат­зан­­дан нарын захын нэг нөхөд дураараа нэхэх бү­рийд айж далдаганан өгч бо­лох уу. АТГ ийнхүү зөв­лө­лийнх­ний эрхшээлд орно гэ­дэг юуг дал­лаад эхлэв. Тө­рийн байгуул­лагыг улс тө­рийн ар­гаар чө­дөр­лөж бай­на даа. Хам­тарч ажил­лахын оронд үйл ажил­­ла­гаанд нь хэ­тэрхий гүнз­гий хутгалдан орж, өдөр бүр хя­на­хаа мэ­дэг­дээд буй нь дал­даас онил­­сон сум мэт. Ерөөс дэл­хий даяар авлигатай тэм­цэх бай­гууллага нь бие даасан, ха­раат бус байх явдал л ам­жилт­тай ажиллахын үн­дэс хэмээн үз­сээр атал Олон нийтийн зөв­лөлийнхөн увай­­гүй аашилж эхэл­лээ.

Ямартай ч, томилогдоод хэдхэн хонох­­доо л хараат бус байх ёс­той төрийн байгуул­лагыг шууд дарамталж, улс төрийн башир явуулга хэрэг­лэж буй Олон нийтийн зөв­лөлийн дүр төр­хийг зу­рах­нээ бүлэглэлүүдийн ашиг со­нирх­лын гал дөл л цу­хал­зах. Нө­гөөтэйгүүр, бохир улс тө­рийг сонгодог утгаар нь сүү­дэр­түүлж буйгаараа шу­дар­га ёсыг тог­тооно гэж ам­ла­сан Ц.Эл­бэгдор­жийн ирээдүйн аян за­мыг ч ну­рааж мэдүүш­тэй.

Дээрх нөхдийг томилсон Ерөнхийлөгч үүнийг эрхбиш мэдэж байгаа гэж найдна.

Б.ЦОГНЭМЭХ

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх