Өршөөлийн хуулийн талаар нийгмийн мэдээллийн сүлжээнд...


2015/08/12  1829   0


Enkhbat Dangaasuren ‏@enkhbat 

Албан тушаал, авлигын хэргийг өршөөснөөр Монголд энэ удаа авлига бүгдийг ялж, өөрийгөө хуулиар хамгаалуулсан түүхэн өдөр боллоо.

 

 

 

 

 

 

Баттөмөрийн ЭНХБАЯР ‏@Enkhbayar_bat 

Урьд өмнө гаргаж байсан Өршөөлийн хуулиудаас ялгаатай нь авлига, албан тушаалын бүх гэмт хэрэгтэн, сэжигтнийг цагаатгаснаараа онцлог байлаа! 

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх