Хугацаанаас нь өмнө суллахдаа гэмт хэргийн ноцтой байдлыг харгалзах ёстой


2015/08/13  2456   0


-Манай улс Авлигын эсрэг НҮБ-ын Конвенцийг хуулиараа соёрхон баталж, уг Конвенцид нэгдсэн орсон. Дэлхийн улс орнуудын авлигатай тэмцэх нэгдсэн том баримт бичиг болсон энэ Конвенцид авлига, албан тушаалын гэмт хэрэгт ял шийтгэгдсэн этгээдийг өршөөх талаар хэрхэн зохицуулсан байдаг вэ? 

-Авлигын эсрэг НҮБ-ын Конвенцийн Гэмт хэрэгт тооцох, хууль сахиулах гэсэн 3 дугаар бүлэгт хэрхэн заасныг Таны асуултын хариулт болгох боломжтой. 

Уг Конвенцийн 30 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэгт “Оролцогч улс бүр гэмт хэрэгт шийтгэгдсэн этгээдийг хугацаанаас нь өмнө суллах буюу тэнсэн суллах боломжийг авч үзэхдээ тухайн гэмт хэргийн ноцтой байдлыг харгалзан үзнэ” гэж заасан байна. Монгол Улс авлигатай тэмцэх чиглэлээр боловсруулсан үндэсний хууль тогтоомжоо НҮБ-ын Авлигын эсрэг конвенцийн үзэл баримтлалтай уялдуулах ёстой. 

Дэлгэрэнгүйгээр ЭНД ДАРЖ үзнэ үү. 

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх