Хугацаанаас нь өмнө суллахдаа гэмт хэргийн ноцтой байдлыг харгалзах ёстой


2015/08/14  2522   0


-Авлигын хэрэгт ер нь ямар ял оногдуулах талаар олон улсын гэрээ, конвенцид тусгасан зүйл бий юу?

-Монгол Улс Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенцид нэгдэж ороод 10 жил болж байна. Авлигын эсрэг конвенцийн хууль тогтоомжийн удирдамж буюу хууль тогтоох байгууллагад зориулсан удирдамжийг НҮБ-ын Хар тамхи, гэмт хэрэгтэй тэмцэх газраас 2012 онд шинэчлэн боловсруулж хэвлэсэн байдаг. Уг удирдамжид тайлбарласнаар Конвенцийн дагуу тогтоосон гэмт хэрэгт ногдуулах шийтгэлийн хатуу чанга байдлыг оролцогч улс бүр өөрөө тодорхойлно. Гэхдээ эдгээр гэмт хэргийн ноцтой байдлыг харгалзан үзэх ёстой. Ял шийтгэлээс хугацаанаас нь өмнө суллах буюу тэнсэн суллахад мөн энэ зарчмыг баримталдаг 

Энэ талаарх дэлгэрэнгүйг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү. 

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх