Б.Бат-Отгон: Төрийн албанд байгаа сайн үйл ажиллагааг улам олон болгоё, хүрээг нь тэлье


2013/01/15  3453   0


Жил бүрийн 12 дугаар сарын 9-нд тохиодог Авлигын эсрэг олон улсын өдрийг угтан ямар ажил зохион байгуулж байгаа талаар Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн дарга, эрхэлсэн комиссар Б.Бат-Отгоноос тодрууллаа.

-НҮБ-аас жил бүрийн 12 дугаар сарын 9-ний өдрийг Авлигын эсрэг олон улсын өдөр хэмээн тунхагласан. Чухам яагаад энэ өдрийг сонгож авсан юм бол?

-Дэлхийн улс орнуудын удирдагч нар Авлигын эсрэг НҮБ-ын Конвенцид нэгдэн орж, гарын үсэг зурах бага хурлыг Мексикийн Мерида хотноо одоогоос есөн жилийн өмнө 12 дугаар сарын 9-ний өдөр зохион байгуулж байлаа. Дэлхийн улс орнуудын өндөр албан тушаалтнууд гарын үсгээ зурсан энэ өдрийг Авлигын эсрэг олон улсын өдөр хэмээн НҮБ албан ёсоор тунхагласан. Манай улсын хувьд НҮБ-ын Авлигын эсрэг Конвенцид 2005 онд нэгдэн орж, мөн оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр Конвенцийг соёрхон баталснаар Монгол Улс авлигын эсрэг олон улсын үйл хэрэгт алхаа нийлүүлэх болсон. Авлигын эсрэг хуулийн дагуу Авлигатай тэмцэх газар байгуулагдан ажиллаж эхэлснээр Авлигын эсрэг олон улсын өдрийг албан ёсоор өргөн хүрээнд зургаа дахь жилдээ тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. НҮБ-ын Конвенц нь авлигын шалтгааныг арилгах, үр нөлөөг бууруулах цогц арга хэмжээг тусгасан, дэлхий даяар авлигатай тэмцэх гол хэрэгсэл хэмээн үздэг бөгөөд түүнд нэгдсэн улс орнууд энэ өдрийг угтан олон нийтийн дуу хоолойг сонсох, уг Конвенцид тусгасан үүргүүдийг нийгэмд таниулах учиртай юм.

-Танай байгууллагаас энэ өдрийг угтан ямар ямар арга хэмжээ зохион байгуулж байна вэ?

-Авлигын эсрэг олон улсын өдрийг тохиолдуулан Авлигатай тэмцэх газраас Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Хууль зүйн яам, Монголын Залуучуудын холбоо, АНУ-ын Азийн сан, “Транспэрэнси интернэшнл Монгол”, “Мерси Кор” зэрэг төрийн болон төрийн бус байгууллага, олон улсын байгууллагатай хамтран нийгэмд хандсан олон талт арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Юуны өмнө хамтран ажиллаж байгаа байгууллагууддаа талархал илэрхийлье. Сайн засаглалыг бэхжүүлэх, авлига, хүнд суртлаас ангид байхын төлөө амжилттай ажиллаж буй сайн туршлагыг шалгаруулахаар ажиллаж байна. Авлигатай тэмцэнэ гэдгийг дан ганц айлгах, цочирдуулах утгаар хүлээж авах нь өрөөсгөл юм. Албан тушаалын гэмт хэрэгтэй тэмцэж, гэмт үйлдлийг таслан зогсоох нь зөвхөн нэг л талын ажил. Хээл хахууль, хүнд суртлаас ангид төрийн үйлчилгээг иргэд, олон нийтэд хүргэж байгаа, сайн засаглалыг салбар бүртээ, байгууллагын дотооддоо нэвтрүүлж байгаа тэргүүний арга туршлагыг улс орны хэмжээнд түгээн дэлгэрүүлэх, олон нийтэд мэдээлэх, тэдгээрийг урамшуулах арга хэмжээг авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны нэгэн хэсэг болгон авч үзэх нь зүйтэй. Манай нийгэм тэр чигээрээ муу, хар бараан гэж дүгнэхийг хүсэхгүй байна. Төрийн албанд байгаа сайн үйл ажиллагааг улам олон болгоё, хүрээг нь тэлье гэсэн зорилгын үүднээс сайн туршлага шалгаруулах ажлыг зохион байгуулж байна. Улсын хэмжээнд төрийн байгууллагууд шалгаруулалтад идэвхтэй оролцсон. Чухам ямар байгууллагууд шалгарсныг 12 дугаар сарын 9-нд Монголын Үндэсний олон нийтийн телевизээр цацагдах шууд нэвтрүүлгээр хүлээн авч үзэх боломжтой.

-“Авлигаас ангид байх амлалтын дэвтэр” аялуулж байгаа гэсэн. Энэ нь хэр ач холбогдолтой байх вэ?

-Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг амжилттай хэрэгжүүлэхэд төрийн байгууллагуудын удирдлагын хүсэл зориг, нийтийн албан тушаалтнуудын идэвх чармайлт голлох үүрэгтэй байдаг. Тиймээс төрийн үйлчилгээг иргэд, олон нийтэд хүнд суртал, чирэгдэлгүй хүргэх, ёс зүйгээ эрхэмлэн сахих, нийтийн ашиг сонирхлыг дээдлэн ажиллах, хээл хахууль, шан харамж зэрэг авлигын шинжтэй эрх зүйн зөрчлүүдээс ангид байхаа илэрхийлсэн албан тушаалтнуудын амлалтыг цуглуулж эхлээд байна. Бид энэ ажлыг хэрэгжүүлэхдээ ямар нэгэн албадлага хэрэглэхгүй байгаа. Төрийн албан тушаалтнуудын хүсэл зориг, сайн дурын эрмэлзэл дээр тулгуурлаж, амлалтыг цуглуулж байна. “Ийм ийм байгууллага авлигаас ангид байхаа амлалаа” гэдэг мэдээлэл, сурталчилгааг давхар явуулна. Энэ нь тухайн байгууллагын хувьд иргэдэд итгэл үнэмшил төрүүлэх, нэр хүндээ хамгаалах, авлигатай тэмцэх хүсэл зоригоо илэрхийлэх боломжийг олгож байгаа хэрэг.

-Төрийн байгууллагуудаас гадна олон нийтэд чиглэсэн ажил явуулж байгаа юу?

-Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны зэрэгцээ олон нийтэд авлигын нийгмийн хор аюулыг ухуулан таниулах, авлигатай тэмцэх үйл хэрэгт тэднийг татан оролцуулах нь соён гэгээрүүлэх ажлын нэгэн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг нь байдаг. Тиймээс нийгмийн тодорхой хэсэг болох оюутан залууст чиглэсэн ажлыг бас зохион байгуулж байна. Их, дээд сургуулийн оюутнуудын дунд нийгмийн шударга ёсыг түгээн дэлгэрүүлэх, хувь хүний зөв ёс суртахууныг дээдлэх, шударга зан үйлийг төлөвшүүлэх, бусдад уриалах зорилгоор “Миний мэдэх шударга ёс” сэдэвт шилдэг зохион бичлэгийн уралдааныг зарласан. Манай оюутнууд тун идэвхтэй оролцож байгаа. Уралдааны бүтээлүүдийг 12 дугаар сарын 7-ны өдрийг дуустал Авлигатай тэмцэх газарт хүлээн авна.

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх