Гадаад харилцаа


2016/05/15  4004   0


Дараахь гадаад орнуудын авлигатай тэмцэх байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна.

Үүнд:

 • БНХАУ-ын Ардын дээд прокурорын газар
 • БНХАУ-ын Авлигаас урьдчилан сэргийлэх товчоо
 • БНСУ-ын Авлигын эсрэг, Иргэний эрхийн хороо
 • Тайланд Улсын Авлигын эсрэг үндэсний хороо

Дараахь олон улсын байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна.

Тухайлбал:

 • Авлигатай тэмцэх байгууллагуудын олон улсын холбоо
 • Авлигын эсрэг олон улсын академи
 • НҮБ-ын Мансууруулах бодис, гэмт хэрэгтэй тэмцэх байгууллага
 • Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын Зүүн Европ, Төв Азийн Авлигын эсрэг сүлжээний Истанбулын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
 • Азийн хөгжлийн банк/ Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын хамтарсан Ази, Номхон далайн орнуудын Авлигын эсрэг санаачилга
 • Америкийн Нэгдсэн Улсын Олон улсын хөгжлийн агентлаг
 • Азийн сан
 • Мерси Корпс
 • Трансперенси Интернэшнл
 • Дэлхийн банк
 • НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр
 • Хулгайлагдсан хөрөнгийн буцаан олгох /СтАР/ санаачилга
 • Азийн хөгжлийн банк

Байгуулсан харилцан ойлголцлын санамж бичгүүд:

 • Тайландын Улсын Авлигын эсрэг үндэсний хороо
 • БНСУ-ын Авлигын эсрэг, Иргэний эрхийн хороо
 • БНХАУ-ын Авлигаас урьдчилан сэргийлэх товчоо
 • БНХАУ-ын Прокурорын дээд газар
 • Авлигын эсрэг олон улсын академи

Хамтын ажиллагаа шинээр эхлүүлсэн байгууллагууд:

 • Бутан Улсын Авлигын эсрэг хороо
 • Бангладеш Улсын Авлигын эсрэг хороо
 • Шри Ланка Улсын Авлига, хээл хахуулийн хэргийг мөрдөн шалгах хороо
 • Киргиз Улсын Ерөнхий прокурорын газар

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх