Гадаад харилцаа


2016/05/15  4116   0


Дараахь гадаад орнуудын авлигатай тэмцэх байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна.

Үүнд:

 • БНХАУ-ын Ардын дээд прокурорын газар
 • БНХАУ-ын Авлигаас урьдчилан сэргийлэх товчоо
 • БНСУ-ын Авлигын эсрэг, Иргэний эрхийн хороо
 • Тайланд Улсын Авлигын эсрэг үндэсний хороо

Дараахь олон улсын байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна.

Тухайлбал:

 • Авлигатай тэмцэх байгууллагуудын олон улсын холбоо
 • Авлигын эсрэг олон улсын академи
 • НҮБ-ын Мансууруулах бодис, гэмт хэрэгтэй тэмцэх байгууллага
 • Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын Зүүн Европ, Төв Азийн Авлигын эсрэг сүлжээний Истанбулын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
 • Азийн хөгжлийн банк/ Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын хамтарсан Ази, Номхон далайн орнуудын Авлигын эсрэг санаачилга
 • Америкийн Нэгдсэн Улсын Олон улсын хөгжлийн агентлаг
 • Азийн сан
 • Мерси Корпс
 • Трансперенси Интернэшнл
 • Дэлхийн банк
 • НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр
 • Хулгайлагдсан хөрөнгийн буцаан олгох /СтАР/ санаачилга
 • Азийн хөгжлийн банк

Байгуулсан харилцан ойлголцлын санамж бичгүүд:

 • Тайландын Улсын Авлигын эсрэг үндэсний хороо
 • БНСУ-ын Авлигын эсрэг, Иргэний эрхийн хороо
 • БНХАУ-ын Авлигаас урьдчилан сэргийлэх товчоо
 • БНХАУ-ын Прокурорын дээд газар
 • Авлигын эсрэг олон улсын академи

Хамтын ажиллагаа шинээр эхлүүлсэн байгууллагууд:

 • Бутан Улсын Авлигын эсрэг хороо
 • Бангладеш Улсын Авлигын эсрэг хороо
 • Шри Ланка Улсын Авлига, хээл хахуулийн хэргийг мөрдөн шалгах хороо
 • Киргиз Улсын Ерөнхий прокурорын газар

Write comment