ТӨСЛИЙН ЗОХИЦУУЛАГЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛНА


2019/01/23  2209   0


Азийн хөгжлийн банкнаас Авлигатай тэмцэх газартай хамтран  2018 оны 12 дугаар сараас 2020 оны 12 дугаар сар хүртэлх хугацаанд хэрэгжүүлэх “Авлигатай тэмцэх тогтолцоог бэхжүүлэхэд зориулан Монгол Улсын Засгийн газарт олгох техникийн туслалцаа”-ны төслийн хуулийн мэргэжилтэн/төслийн зохицуулагч сонгон шалгаруулах зарыг олон нийтэд хүргэж байна. Материалыг 2019 оны 2 дугаар сарын 5-ны өдрийг дуустал хүлээн авна.

ЭНД ДАРЖ дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.


Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх