ТӨСЛИЙН ЗОХИЦУУЛАГЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛНА


2019/01/23  1922   0


Азийн хөгжлийн банкнаас Авлигатай тэмцэх газартай хамтран  2018 оны 12 дугаар сараас 2020 оны 12 дугаар сар хүртэлх хугацаанд хэрэгжүүлэх “Авлигатай тэмцэх тогтолцоог бэхжүүлэхэд зориулан Монгол Улсын Засгийн газарт олгох техникийн туслалцаа”-ны төслийн хуулийн мэргэжилтэн/төслийн зохицуулагч сонгон шалгаруулах зарыг олон нийтэд хүргэж байна. Материалыг 2019 оны 2 дугаар сарын 5-ны өдрийг дуустал хүлээн авна.

ЭНД ДАРЖ дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.


Write comment