Аймаг, нийслэлийн авлигын нөхцөл байдал


2014/04/11  6984   0


Монголын Авлигын индексийн 2013 оны судалгааны дүн гараад удаагүй байгаа ба уг судалгаанд үндэслэн аймаг, нийслэлийн авлигын эрсдлийн үнэлгээг тусгайлан хийж байна. Аймаг, нийслэлийн авлигын нөхцөл байдалтай танилцана уу.

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх