Мөрдөн байцаалтын шатанд нөхөн төлүүлсэн дүн өмнөх оныхоос 14,6 тэрбум төгрөгөөр өссөн


2019/05/01  738   0


Write comment