46 албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгав


2021/04/02  537   0


Авлигатай тэмцэх газар 2021 оны 3 дугаар сарын 22-26-ны өдрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дагуу 46 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгаж 3 албан тушаалтны мэдүүлгийг хянан шийдвэрлээд байна.

Одоогоор ажиллагаанд 43 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг хянагдаж байна.

Write comment