Авлигын талаар та хэр мэдэх вэ? /Инфографик/


2014/11/17  6070   1


 

 

 

 

 

 

Сэтгэгдэл бичих


Sas    112.72.15.60

Хариулах 2015 оны 04 сарын 28
Тоо баримтыг шинэчлэн сайжруулж өгнө үү

АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх