"Шинэ хуудас" мэдээллийн хуудас 2014 оны №01


2014/11/27  3268   0


Авлигатай тэмцэх газраас эрхлэн гаргадаг "Шинэ хуудас" мэдээллийн хуудасны ээлжит дугаар хэвлэгдлээ. Тус байгууллагын 2014 оны 10, 11 дүгээр сард хийж гүйцэтгэсэн үйл ажиллагааны талаарх мэдээ, мэдээлэл болон зарим хэлтэс, албаны дарга нарын ярилцлага, тодруулга бүхий "Шинэ хуудас" мэдээллийн хуудсыг файл хэлбэрээр ЭНДЭЭС татан авч болно. 

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх