Төрийн албаны зөвлөлийн 80 байгууллагын 115 албан тушаалтанд ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр цахим сургалт хийв


2021/02/04  1386   1


Авлигатай тэмцэх газраас Төрийн албаны зөвлөлийн зохион байгуулсан “Төрийн байгууллага дахь авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн эрсдэлийг бууруулах нь” цахим сургалтад оролцож, авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг таниулах чиглэлээр мэдээлэл, танилцуулга хийв.

Цахим сургалтад Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн  дарга, эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн ашиг сонирхлын зөрчлийг зохицуулахад төрийн байгууллагын удирдлагын болон нийтийн албан тушаалтны хүлээх үүргийн талаар дэлгэрэнгүй тайлбарлаж, сургалтад оролцсон албан тушаалтнуудын сонирхсон асуултад хариулт өглөө.

Мөн тодорхой баримтад тулгуурлан кэйс дээр ажиллуулах даалгаврыг гүйцэтгүүлсэн нь сургалтад оролцогчдын хууль тогтоомжийн мэдлэг, ойлголтоо батжуулахад ач холбогдолтой болов.  

“Төрийн байгууллага дахь авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн эрсдэлийг бууруулах нь” цахим сургалтад Төрийн албаны зөвлөлийн дарга, гишүүд, ажлын албаны албан хаагчид, салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нар, нийт 115 албан тушаалтан оролцлоо.


Сэтгэгдэл бичих


Зочин    66.181.165.21

Хариулах 2021 оны 02 сарын 05
43 алба хаагч л байна шдэ. 43 алба хаагч л байна шдэ. 43 алба хаагч л байна шдэ. 43 алба хаагч л байна шдэ.

АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх