Хянасан ХАСХОМ-ийн тоон үзүүлэлт


2015/01/15  4585   1


Утга

2013 онд

2014 онд

1

Хянасан ХАСХОМ-ийн тоо

2267

2528

Сэтгэгдэл бичих


ЕБСийн сурагч    202.179.31.242

Хариулах 2016 оны 03 сарын 05
хасхом гэж юу юм бэ

Статистик, сургалт мэдээлэл


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх