Үндэслэлгүйгээр нэмэлт төлбөр шаардсан эмчид сахилгын шийтгэл ногдуулжээ


2015/04/02  2581   0


Авлигатай тэмцэх газрын 1800-1969 утсаар ирүүлсэн гомдлын дагуу Орхон аймгийн Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн ДОХ, бэлгийн замаар дамжих өвчний кабинетийн эмч Д.Цэвэлмаад холбогдох асуудлыг шалгаж, шийдвэрлэлээ. 

Д.Цэвэлмаа нь 2014 оны 9 дүгээр сарын 26-ны өдөр Франц Улсын иргэнээс шинжилгээний төлбөрт 20 000 төгрөг бэлнээр нэмж өгөхийг хууль бусаар санал болгосон байна. Үйлчлүүлэгч нь тус төвийн даргын баталсан тушаалын хавсралтад заасны дагуу шинжилгээний төлбөр болох 15 000 төгрөгийг тушаасан боловч эмч Д.Цэвэлмаа “Нэмж бэлнээр 20 000 төгрөг төлсөн тохиолдолд танаас шинжилгээг одоо авч болно. Үгүй гэвэл дараа долоо хоногт шинжилгээ хийлгээрэй” гэж үндэслэлгүйгээр нэмэлт төлбөр нэхжээ. 

Кабинетийн эмч Д.Цэвэлмаагийн уг үйлдэл нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 15 дугаар зүйл болон Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 223 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтын 3.3, 3.4 дэх заалтуудыг зөрчсөн нь шалгалтын материал болон өөрийн өгсөн тайлбар зэргээр тогтоогдов. Тиймээс холбогдох хуульд зааснаар арга хэмжээ авах тухай албан бичгийг тус төвийн захирал Ч.Цэрэндагвад Авлигатай тэмцэх газраас хүргүүлсэн бөгөөд энэ дагуу ДОХ, бэлгийн замаар дамжих өвчний кабинетийн эмч Д.Цэвэлмаад үндсэн цалинг 1 сарын хугацаагаар 20 хувиар бууруулах сахилгын шийтгэлийг ногдуулсан байна. 

Сэтгэгдэл бичих


УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх