БҮГД НАЙРАМДАХ ИТАЛИ УЛС: АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА


2015/06/25  5804   0


Итали Улсад авлигын бол ихээхэн анхаарал хандуулах шаардлагатай асуудлын нэг юм. Тус Улсад зохион байгуулалттай бүлэглэл /мафи/ оролцсон эдийн засгийн гэмт хэрэг болон өндөр түвшний буюу сонгууль болон улс төрийн намын санхүүжилттэй холбоотой авлигын хэрэг гарах явдал түгээмэл байдаг . Транспарэнси интернэшнл байгууллагын Авлигын төсөөллийн индексийн дүнгээр Итали Улс 2014 онд дэлхийн 175 улсаас 69 дүгээр байрт 43 оноотойгоор орсон байдаг. 

Авлигын талаарх судалгаа: Европын комиссоос зохион байгуулсан “Авлигын Евробарометр-2013” судалгаагаар Итали Улсаас судалгаанд оролцогчдын 97% нь (Европын холбоонд хоёр дахь өндөр дүн, Европын улсуудын дундаж 76) авлига өргөн тархсан гэж үзсэн бол 42% нь өдөр тутмын амьдралд авлигын нөлөөлж байна хэмээн хариулсан байна. Италичуудын 88% нь хээл хахууль өгөх, танил талаа ашиглах нь тодорхой төрийн үйлчилгээг авах хамгийн хялбар арга гэж үзжээ. Мөн судалгааны дүнгээр улс төрийн нам болон улс төрчид; лиценз, зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагаа; тендер шалгаруулалтын албан тушаалтнууд авлигад өртөх хамгийн их эрсдэлтэй гэж үзсэн байна. 

Бүгд найрамдах Итали Улсын Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүйг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү. 

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх