Ховд аймгийн ИТХ-ын 2013 оны 129 дүгээр тогтоолоор баталсан журам холбогдох хууль тогтоомжид нийцээгүй байна


2015/07/23  2390   0


Ховд аймгийн ИТХ-ын 2013 оны 129 дүгээр тогтоолоор баталсан журам
холбогдох хууль тогтоомжид нийцээгүй байна

Авлигатай тэмцэх газраас Авлигын эсрэг хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4.2-т заасан бүрэн эрхийнхээ хүрээнд Ховд аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн гаргасан тогтоол, баталсан журмуудыг хянан үзэхэд дараахь зөрчил илэрсэн байна.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 183 дугаар тогтоолоор олимп, дэлхий, тив, улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд амжилт гаргасан тамирчдад 500 000 - 120 000 000 төгрөг хүртэл, Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 271 дүгээр тогтоолоор Үндэсний их баяр наадамд амжилт үзүүлсэн бөх, уяач, харваачдад бай, шагналд 1 000 000 – 15 000 000 төгрөг олгохоор тогтоосон байхад Ховд аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2013 оны 129 дүгээр тогтоолоор олимп, дэлхий, тив, улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд амжилт гаргасан тамирчдад 100 000 – 10 000 000 төгрөг хүртэл, Үндэсний их баяр наадамд амжилт үзүүлсэн бөх, уяач, харваачдад 1 000 000 – 20 000 000 төгрөг хүртэл урамшууллыг давхардуулан олгохоор урамшууллын журам баталсан байна.

Түүнчлэн 129 дүгээр тогтоолд урамшуулал олгох мөнгөний санхүүгийн эх үүсвэрийг орон нутгийн хөгжлийн сангаас гаргахаар шийдвэрлэсэн нь Төсвийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.3.3 дахь “Үндэсний их баяр наадмаас бусад баяр, наадам, ойн арга хэмжээ, шашны зан үйлийн болон ёслолын зардал”-ыг орон нутгийн хөгжлийн сангаас зарцуулахыг хориглосон заалтыг зөрчсөн байх тул Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.7 дахь заалтын дагуу  тогтоол, журмыг Монгол Улсад хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэх, хүчингүй болгох зохион байгуулалтын арга хэмжээ авахуулах саналыг Ховд аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд хүргүүллээ.

Сэтгэгдэл бичих


УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх